Stipendija za postdiplomske studije u Australiji

Univerzitet tehnologije u Kvinslendu (QUT) dodjeljuje stipendije svim studentima sa izuzetnim akademskim dostignućima. Program stipendiranja je predviđen za domaće i inostrane studente koji namjeravaju da pohađaju postdiplomske studije na univerzitetu u Australiji.


Univerzitet tehnologije u Kvinslendu

Stipendija je namijenjena kandidatima čija su akademska interesovanja usmjerena ka oblastima biznisa, kreativnih industrija, obrazovanja, zdravstva, prava, nauke i injženjeringa. Da bi ostvario pravo na prijavu, potrebno je da kandidat zadovolji akademske kriterijume za PhD studije koje Univerzitet postavlja, dok inostrani studenti moraju zadovoljiti i kriterijume o znanju engleskog jezika. Prijave se podnose elektronskim putem, a kandidat svoje interesovanje izražava tako što će se prijaviti za dostupni kurs popunjavanjem prijave za stipendijski program koja se nalazi u okviru prijavnog obrasca za sticanje PhD diplome.

Takođe, potrebno je naglasiti da kandidat želi da bude razmotren za stipendiju u okviru godišnjeg kruga stipendiranja koje Univerzitet organizuje. Prijavni obrazac se može preuzeti sa zvaničnog sajta Univerziteta (link naveden dalje u tekstu). Uz popunjen obrazac, neophodno je dostaviti i prateću dokumentaciju. Svaki od prijavnih formulara se razlikuje u zavisnosti od toga da li je kandidat inostrani ili domaći student. QUT program stipendiranja dodjeljuje stipendije u iznosu od 26,682 dolara (sukcesivno, na godišnjem nivou) i pokriva troškove izdržavanja za tri godine trajanja istraživanja. Za inostrane studente taj iznos ne uključuje troškove vize, ali je moguće sponzorstvo za istraživačku tezu inostranih stipendista.

Krajnji rok za prijave je 30. septembar.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(Mladiinfo)