Stipendija Vlade Narodne Republike Kine

U cilju promocije razumijevanja, saradnje i mobilnosti u raznim studijskim poljima između Kine i drugih zemalja, Ambasada Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini obavijestila je sve zainteresaovane o programu njihove vlade kroz koji finansiraju međunarodne studente da provedu dio školovanja na jednom od kineskih univerziteta.


studiranje kina

Dostupna je jedna (1) stipendija za studente sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu (bachelor, master, doktorant). Stipendija se odnosi na studijski boravak u Kini u trajanju od jedne godine. Ponuda studijskih polja nije ograničena, što znači da se mogu prijaviti svi zainteresirani koji bi narednu akademsku godinu proveli na jednom od kineskih univerziteta, dostupnih na www.csc.edu.cn/Laihua.

Ukoliko ste zainteresirani, do 31. marta 2017. godine do 15:00 sati dostavite CV (sa obaveznim kontakt-podacima) na erasmus@unsa.ba.

(UNSA)