Stavovi Senata UNSA u vezi sa Prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju KS

Senat Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 10. redovnoj sjednici održanoj 19. 07. 2017. godine upoznat sa tekstom Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, koji je Vlada Kantona Sarajevo istoga dana usvojila, a koji bi trebao biti predmet odlučivanja na sljedećem zasjedanju Skupštine Kantona Sarajevo zakazanom za 31. 07. 2017. godine.


Senat UNSA; foto: Arhiva
Senat UNSA; foto: Arhiva

S tim u vezi Senat Univerziteta u Sarajevu naznačava sljedeće:

Advertisements
  1. Postojeći Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju je neprihvatljiv za Univerzitet u Sarajevu imajući u vidu zagarantirane akademske slobode, akademsku samoupravu i autonomiju. Iako cijenimo napore Vlade Kantona Sarajevo, na čelu sa premijerom, u nastojanju da se dođe do boljeg teksta Zakona, Univerzitet u Sarajevu smatra da ovaj tekst Zakona i dalje ne predstavlja reformski zakon.
  2. Senat Univerziteta u Sarajevu smatra neprihvatljivim rješenje iz Prijedloga teksta Zakona kojim se Upravnom odboru daje pravo da razrješava rektora/dekana/direktora iako mu to ne bi smjelo biti u nadležnosti. Univerzitet u Sarajevu smatra da je jezgro autonomije Univerziteta institucionalna autonomija njegovih tijela, što podrazumijeva da je razrješavanje rektora/dekana/direktora u isključivoj nadležnosti onih tijela koja su ih i birala.
  3. Osnovna pretpostavka funkcioniranja misije i vizije te strateških ciljeva Univerziteta je njegovo finansiranje.
    Univerzitet u Sarajevu prihvata sve jasne i precizne postupke prelaska na trezorsko poslovanje. Međutim, Univerzitet upozorava i izražava zabrinutost da su ponuđena rješenja za uspostavljanje trezorskog poslovanja nedorečena, neprecizna i nejasna, te da njihova realizacija ne bi bila provodiva u praksi i dovela bi u pitanje daljnje funkcioniranje Univerziteta, posebno imajući u vidu međunarodne projekte i uključenost Univerziteta u Sarajevu u evropski prostor visokog obrazovanja.
  4. Za realizaciju ponuđenih rješenja integracije Univerziteta u Sarajevu nije predviđen realan vremenski rok, što može dovesti do apsolutne paralize rada i razvoja Univerziteta u Sarajevu.

Konačno, ostaje otvoreno pitanje postupka prema kojem se donosi ovaj zakon s obzirom na povlačenja prethodnog prijedloga iz skupštinske procedure, te činjenice da je ovo novi Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Advertisements

(UNSA)