Šta znači oznaka Wi-Fi?

Odavno su iza nas dani “dial- up” interneta i čekanja da se kompjuter konektuje sa mrežom. Danas je pristup internet svijetu mnogo lakši, a najveću zaslugu treba da pripišemo upravo Wi-Fiju.


Ova riječ se svakodnevno koristi, ali da li znate šta znači Wi-Fi? Wi-Fi predstavlja bežičnu mrežu koja koristi radio frekfencijske signale kako bi smo se konektovali na internet ili poslali poruku bez korišćenja uređanja i bez žica. Sve, od telefona, preko laptopa do tableta i štampača, može da se pokrene i koristi uz pomoć Wi-Fija, prenosi mreza-mira.net.

Advertisements

Šta znači “Wi-Fi”?

Sama riječ ne označava ništa. Wi-Fi je termin koji opisuje uređaj ili tehnologiju na osnovu bežične komunikacije Instituta za električni i elektronski inženjering. Postoje debate šta označava ova skraćenica, a dugo se suškalo da Wi-Fi znači “wireless fidelity” ( bežična vjernost).

(STUDOMAT.ba)