SPUS predložio Senatu UNSA da se zabrani prodaja dvolisnica za polaganje pismenih ispita

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, na četvrtoj redovnoj sjednici Senata Univerziteta održanoj protekle sedmice, predložio je Senatu da donese Odluku kojom će se zabraniti prodaja materijala (dvolisnica i testova) studentima za polaganje pismenog dijela ispita.


Foto: Klix.ba

Naime, na pojedinim fakultetima Univerziteta u Sarajevu praksa je da se studentima prodaju dvolisnice koje su ovjerene pečatom, kao uvjet za izlazak na ispit, što je, kako navode iz SPUS-a, apsolutno u suprotnosti sa svim pozitivno-pravnim propisima iz oblasti obrazovanja.

Advertisements

Shodno navedenoj argumentaciji SPUS-a, Senat je donio Odluku kojom zabranjuje prodaju dvolisnica i testova.

– Pozivamo sve studente koji primijete da se ta praksa nastavila na nekim organizacionim jedinicama, odnosno fakultetima, da se pismenim putem obrate Studentskom parlamentu ili rukovodstvu UNSA. Također, radi velikog broja prijava naših studenata, a radi ograničenosti naših kapaciteta da stignemo intervenirati kod svakog profesora, podsjećamo profesore UNSA da je zakonski rok za objavu rezultata ispita pet radnih dana, navode iz SPUS-a.

Također napominju da je Studentski parlament u Nacrt zakona o visokom obrazovanju integrirao prekršajnu odredbu i novčanu kaznu za probijanje roka za objavljivanje rezultata ispita.

Pozivaju sve studente da o takvim kršenjima Zakona obavijeste Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, inspekciju za visoko obrazovanje, UNSA i naravno Studentski parlament UNSA.

(Klix.ba)