SPUS: Djeca šehida i RVI trebaju biti tretirana kao ravnopravna bez obzira iz kojeg kantona dolaze

Predstavnici studenata ispred SPUS-a podnijeli su inicijativu za izmjenu stava Zakona o visokom obrazovanju.


spus logo unsa zgrada studomat
Ilustracija: STUDOMAT

Na Univerzitetu u Sarajevu studentima rečeno da upisninu od ove godine ne plaćaju samo studenti koji žive na području Kantona Sarajevo, a pripadaju boračkoj populaciji.

Ostali studenti koji pripadaju boračkoj populaciji, a dolaze iz drugih kantona plaćaju upisninu.

Jesu li studenti iz drugih kantona, pripadnici boračke populacije, oslobođeni plaćanja upisa na UNSA?

Tim povodom predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu podnijeli su inicijativu za izmjenu stava 3 iz člana 31. Zakona o visokom obrazovanju koji trenutno glasi: “Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, a koji imaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, oslobođeni su plaćanja školarine odnosno školuju se na teret Budžeta Kantona Sarajevo.”

Navode da je navedeni stav Zakona o visokom obrazovanju u najmanju ruku diskriminatoran i štetan po odnos prema braniteljima i prema državi Bosni i Hercegovini.

Obavijest SPUS-a prenosimo u cjelosti:

 – Jučer smo Skupštini Kantona Sarajevo dostavili inicijativu kojom predlažemo izmjenu stava 3 iz člana 31. Zakona o visokom obrazovanju koji trenutno glasi: “Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, a koji imaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, oslobođeni su plaćanja školarine odnosno školuju se na teret Budžeta Kantona Sarajevo.”, a za koji smatramo da je u najmanju ruku diskriminatoran i štetan po odnos prema braniteljima i prema državi Bosni i Hercegovini.

Smatramo da su svi šehidi, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja jednaki i da njihova djeca trebaju biti tretirana u s kladu s tim kao ravnopravna bez obzira iz kojeg kantona dolaze. S tim u vezi dostavili smo prijedlog teksta pomenutog stava 3 iz člana 31. kojom se briše prebivalište u Kantonu Sarajevo kao uslov za oslobađanje od školarine za studente koji spadaju u ovu kategoriju.

Prijedlog teksta: “Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja školarine, odnosno školuju se na teret Budžeta Kantona Sarajevo.”

Univerzitet u Sarajevu privlači mnogo studenata iz svih dijelova naše Bosne i Hercegovine zbog čega smo dužni boriti se za jednakost svih studenata bez obzira odakle dolaze, posebno onih koji spadaju u kategoriju djece šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznaja i odlikovanja te djece bez oba roditelja. Smatrajući to našom moralnom obavezom predali smo ovu inicijativu i nadamo se da će vrijednosti kojima smo se mi vodili biti vrijednosti koje će i prevagnuti da se ovaj dio zakona koji tretira pomenute kategorije studenata promijeni.

374462984 695518779283139 5551592508307038872 n
Foto: Facebook SPUS