Jesu li studenti iz drugih kantona, pripadnici boračke populacije, oslobođeni plaćanja upisa na UNSA?

Na Univerzitetu u Sarajevu studentima rečeno da upisninu od ove godine ne plaćaju samo studenti koji žive na području Kantona Sarajevo, a pripadaju boračkoj populaciji.


unsa1

Redakciju Faktor u proteklom periodu pozvalo je nekoliko budućih studenata koji žive u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji bi željeli studirati na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA), a dolaze iz porodica koje pripadaju boračkoj populaciji.

Naveli su kako od nove akademske 2023/24. godine moraju plaćati upisninu što, kako su dodali, ranijih godina nije bio slučaj.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Istakli su “kako im je na Univerzitetu u Sarajevu rečeno da upisninu od ove godine ne plaćaju samo studenti koji žive na području Kantona Sarajevo, a pripadaju boračkoj populaciji”.

Ekipa portala Faktor odgovor je zatražila od Univerziteta u Sarajevu.

Iz kabineta prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora UNSA, kazali su “da je 16. septembra prošle godine stupio na snagu novi Zakon o visokom obrazovanju (Službene novine KS, broj: 36/22) u kojem je članom 31. stav (3) između ostalog, utvrđeno “da su studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece RVI, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, koji imaju prijavljeno prebivalište u KS, oslobođeni plaćanja školarine, odnosno školuju se na teret budžeta KS”.

– Cijeneći navedeno, Univerzitet u Sarajevu postupio je u skladu sa citiranim članom prilikom izrade Konkursa za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini, te su kandidati koji pripadaju “posebnim kategorijama”, a koji dolaze iz KS, bili obavezni u sistem za online upis dodati i CIPS potvrdu, kao dokaz o prijavljenom prebivalištu u KS, što je utvrđeno kao osnov za oslobađanje plaćanja troškova školarine. Bitno je istaći da svi studenti posebne kategorije koji dolaze iz ostalih kantona, a koji su upisali neki od fakulteta / akademija Univerziteta u Sarajevu, prema ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, nastavljaju svoj studij u skladu sa tada stečenim pravima, odnosno oslobođeni su plaćanja troškova školarine, kao i do 100 KM po nepoloženom ispitu. Uplaćuju samo iznos upisnine za obnovu godine, te kao i redovni studenti imaju mogućnost dva puta obnoviti istu godinu studija zadržavajući to pravo, pojašnjavaju iz UNSA.

Dodaju “da su rektor i rukovodstvo UNSA stava da svi studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece RVI, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, imaju isti status bez obzira na to iz kojeg kantona dolaze”.

– Također, rukovodstvo UNSA smatra da ovo pitanje treba biti predmet razmatranja Skupštine KS, te eventualno zatražiti da se na nivou federalnih vlasti i nadležnih kantonalnih ministarstava podrže studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece RVI, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, naveli su iz kabineta rektora UNSA.