PMF UNSA: Potpisan sporazum o saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu

U interesu razvijanja dalje saradnje, na osnovu i u skladu sa Sporazumom o saradnji zaključenim između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Beogradu 2001. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu i Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu sporazumjeli su se da uspostave program razmjene i saradnje u oblastima od značaja i dobrobiti za sve sporazumne strane.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Potpisivanje Aneksa Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Beogradu upriličeno je jučer, 23. novembra 2015. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Aneks Sporazuma o saradnji, čiji su potpisnici prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, i prof. dr. Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uzima u obzir zajednički interes u istraživanju i razvoju oblasti biologije.

Aneksom Sporazuma definirana je saradnja između ova dva fakulteta u oblasti teorijskog i praktičnog dijela edukacije studenata, uključujući mogućnost razmjene studenata, te organiziranje zajedničkih edukativnih programa u cilju permanentnog unapređenja znanja i organizacije zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)