Sporazum o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba

Direktori entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine potpisali su Sporazum o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba. Tim sporazumom regulišu se uslovi i postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini kojima je radni odnos prestao kod poslodavca čije je sjedište u entitetu, odnosno Brčko distriktu BiH u kojem nezaposlene osobe nemaju prebivalište.


fzzz kzzz

Direktori entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine potpisali su Sporazum o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba. Tim sporazumom regulišu se uslovi i postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini kojima je radni odnos prestao kod poslodavca čije je sjedište u entitetu, odnosno Brčko distriktu BiH u kojem nezaposlene osobe nemaju prebivalište.

fzzz kzzz„Ovim sporazumom usklađeni su postupci javnih službi za zapošljavanje na prostoru cijele države u vezi sa ostvarivanjem prava na novčanu naknadu. Sporazum predstavlja primjer uspješne saradnje javnih službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini s ciljem pružanja što boljih usluga korisnicima, odnosno nezaposlenim osobama.“, rekao je direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo nakon potpisivanja.

Suština Sporazuma je prevazilaženje razlika u sistemu socijalnog osiguranja nezaposlenih osoba. Naime, utvrđeno je da za zaposlenike čije je prebivalište na teritoriji jedne sporazumne strane, a u radnom odnosu su kod poslodavca čije je sjedište na teritoriji druge sporazumne strane, obveznik uplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti ovaj doprinos obračunava u skladu sa propisima koji se primjenjuju u sjedištu poslodavca, a uplatu vrši na odgovarajuće račune u korist nosioca osiguranja prema entitetu, odnosno Brčko distriktu BiH i mjestu prebivališta zaposlenika.

(fzzz.ba)