UNTZ: Počinje upis studenata na magistarski studij

Univerzitet u Tuzli jučer je objavio Konkurs za upis studenata na Drugi ciklus studija – master/magistarski studij u akademskoj 2012/13. godini.


Univerzitet Tuzla

Univerzitet u Tuzli jučer je objavio Konkurs za upis studenata na Drugi ciklus studija – master/magistarski studij u akademskoj 2012/13. godini.

Univerzitet TuzlaKonkurs je, javlja portal Tuzla.info, otvoren osam dana, a raspisan je na 11 sljedećih fakulteta:

 • Akademija dramskih umjetnosti
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Fakultet elektrotehnike
 • Fakultet za tjelesni odgoj i sport
 • Filozofski fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet
 • Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
 • Tehnološki fakultet

Pravo upisa na studijske programe drugog ciklusa imaju kandidati koji su završili odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno koji su završili I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji master studij (studijski programi Poslovna administracija, Razredna nastava i Tehnički odgoj i informatika).

Ukoliko se na studijski program/usmjerenje prijavi veći broj kandidata od broja utvrđenog Konkursom (tekst Konkursa), rangiranje i prijem kandidata izvršit će se na osnovu uspjeha ostvarenog na dodiplomskom/prvom ciklusu studija.

Po završetku drugog ciklusa studija stiče se diploma magistra u skladu sa Spiskom akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu.

Nastava na usmjerenjima studijskog programa Građevinarstvo na Rudarskogeološko- građevinskom fakultetu će se realizirati ukoliko uslove za upis na studij ispuni najmanje sedam kandidata.

Za upis kandidata na studijske programe Ekonomskog i Mašinskog fakulteta, rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema posebnim kriterijumima.

Ukoliko se na pojedinim studijskim programima ne prijavi utvrđeni broj kandidata, prijave se mogu primati do početka nastave, a najkasnije do 01.12.2012. godine.

Kandidati koji ostvare pravo upisa na drugi ciklus studija plaćaju troškove studija utvrđene Odlukom nadležnog organa Univerziteta u dvije jednake rate prilikom upisa u prvi, odnosno drugi semestar.

(Bportal.ba/Tuzla.info)