SPONA: Održan drugi susret studenata fakulteta političkih nauka iz BiH

Cilj ovih susreta jeste izgradnja saradnje među studentima političkih nauka iz Bosne i Hercegovine i otvaranje diskusija po pitanju svih aktuelnih političkih tema.


SPONA FPN susret studenta

Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu – “SPONA“ u periodu od 24. do 28. juna 2015. godine, uz velikodušnu podršku američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu, organizovala je drugi susret studenata fakulteta političkih nauka iz Bosne i Hercegovine pod nazivom: “20 godina nakon Daytonskog sporazuma – strateško pozicioniranje Bosne i Hercegovine”.

Konferencija je okupila po deset najboljih studenata političkih nauka iz Mostara, Banje Luke i Sarajeva. Učesnici konferencije su diskutovali o inostranoj politici BiH, evroatlantskim integracijama i imali priliku da simuliraju rad sjevernoatlantskog vijeća.

Na konferenciji su doneseni sljedeći zaključci:

  1. Učesnici su postigli konsenzus u vezi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji i približavanju ka NATO savezu.
  2. Pozdravljamo stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čime je Evropska Unija pokazala spremnost da se aktivnije uključi u proces reformi unutar Bosne i Hercegovine, a koje su preduslov za daljnju integraciju i nastojanje da se do kraja godine steknu uslovi za predavanje kredibilne aplikacije za članstvo u Evropsku Uniju.
  3. Podržavamo napore institucija na nivou države, entitetskih vlasti i vlasti Brčko distrikta da se aktivnije uključe u procese reformi ka integraciji u Evropsku Uniju iskazanu u izjavi o spremnosti sprovođenja reformi.
  4. Želimo, u što skorijem periodu, da se napravi mehanizam koordinacije koji će omogućiti Bosni i Hercegovini da govori jednim glasom u procesu pristupanja ka članstvu u Evropsku Uniju.
  5. Zalažemo se za inkorporiranje tema povezanih sa evroatlantskim integracijama u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini.
  6. Smatramo neophodnim jačanje regionalne saradnje u svim segmentima putem dijaloga koji će doprinijeti rješavanju svih otvorenih pitanja.

Učesnici su takođe simulirali rad sjevernoatlantskog vijeća na temu “Razmatranje novog pristupa ka integraciji BiH u NATO” i došli do zaključka da treba aktivirati Akcijski plan za članstvo za Bosnu i Hercegovinu u skladu sa reformskim i integracijskim pomacima Bosne i Hercegovine, zadržavajući mogućnost deaktiviranja plana u slučaju ignorisanja potrebe za rješavanjem problema uknjižavanja perspektivne vojne imovine, saopšteno je iz Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu – “SPONA“.

(STUDOMAT.ba)