SOS Kiderdorf oglas za posao: Koordinator projekta jačanja porodice

Organizacija SOS Dječija sela u BiH od 2008. implementira Program jačanja porodice u BiH. Glavni cilj programa je da se prevenira odvajanje djece od njihove porodice porijekla, te da se poveća kvalitet života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične.


sos kinderdorf cover

Program pruža usluge djeci i roditeljima, te ojačava kapacitete profesionalaca u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja sveobuhvatnog pristupa podrške porodici.

Za potrebe realizacije planiranih aktivnosti Projekta jačanja porodice u Srebrenici, neophodan je koordinator projekta sa iskustvom u radu sa roditeljima, djecom, mladima i profesionalcima iz zajednice.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Zadaci i odgovornosti

 • Vođenje Projekta jačanja porodice u cjelosti.

Planira i implementira projekne aktivnosti zajedno sa partnerima. Vodi, motivira i podržava osoblje angažirano u Projektu. Proslijeđuje direktoru Programa Dječije selo Gračanica i Nacionalnom menadžeru Programa jačanja pordodice (NFSPM) sve relevantne informacije koje omogućavaju efikasno praćenje sadržaja i finansijske kontrole Projekta. Koordinira suradnju sa ostalim timovima u okviru Programa Dječije selo Gračanica. Uspostavlja i održava suradnju i partnerstvo sa lokalnim vlastima i drugim relevantnim strukturama te uspostavlja adekvatan monitoring i evaluaciju Projekta.

 • Angažman u aktivnostima iz Porodičnih planova razvoja

Planira i implementira, samostalno ili sa suradnicima, aktivnosti koje su predviđene porodičnim planovima razvoja, a koje su u skladu sa obrazovnim profilom koordinatora. Po potrebi vrši savjetodavni rad sa svim članovima porodice. Posreduje u dobivanju usluga za korisnike unutar Programa Dječije selo Gračanica i u zajednici.

Pozicija obuhvata sljedeće oblasti:

 • Analiziranje situacije u lokalnoj zajednici vezano za djecu koja su u riziku od gubitka porodične brige;
 • Budžetiranje i implementiranje godišnjeg plana Projekta u suradnji sa ostalim uposlenim i partnerima, bazirano na prethodnoj analizi;
 • Identificiranje mogućih izvora finansiranja i donacija u robi i, u saradnji sa direktorom Programa Dječije selo Gračanica, NFSPM, Savjetnikom za javne fondove/grantove (PFA) i odjelom za namicanje sredstava, priprema aplikacije za grantove;
 • Uspostavljanje veza sa grupama, organizacijama i/ili institucijama koje djeluju u lokalnoj zajednici;
 • osiguravanje podrške onih koji mogu doprinijeti aktivnostima u Projektu;
 • Izgradnja funkcionalng i efikasnog projektnog tima u slučaju proširenja Projekta;
 • Osiguravanje efikasno korištenje finansijskih resursa organizacije;
 • Osmišljavanje i provođenje plana monitoringa i evaluacije;
 • Praćenje primjene alata i procedura za vođenje slučaja; prikupljanje i ažuriranje podataka i izvještaja iz programske Baze podataka;
 • Istraživanje potreba i interesovanja djece, mladih i roditelja;
 • Priprema istraživačkih i drugih izlaganja sa svrhom prezentacije Projekta relevantnim akterima.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije

Za poziciju Koordinatora projekta potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • Završen fakultet društvenog smjera (socijalni rad, psihologija, pedagogija)
 • Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično znanje engleskog jezika (usmeno i pismeno)
 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Znanje i iskustvo iz oblasti Upravljanja Projektnim Ciklusom
 • Položen vozački ispit B kategorije uz aktivno korištenje vozila
 • Vještine planiranja, izvještavanja i poslovnog komuniciranja
 • Sposobnost samostalnog obavljanja zadataka i preuzimanje incijative
 • Vještine i znanja u upravljanju multidisciplinarnim timom
 • Spremnost na dinamičan rad, dodatne zadatke
 • Iskustvo u savjetodavnom radu sa djecom, roditeljima i porodicom
 • Izuzetno poznavanje UN Konvencije o pravima djeteta i njene primjene u svakodnevnom i direktnom radu sa djecom i roditeljima

Oglas ostaje otvoren do 02. augusta 2015. godine.

Prijave sa kratkom biografijom slati na sljedeću adresu ili e-mail: SOS-Kinderdorf International, Semira Frašte bb, 71000 Sarajevo, posao@sos-ds.ba ili putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS”.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice www.sos-ds.ba, „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

Lokacija: Srebrenica

Broj pozicija:1

Datum objave: 23.07.2015.

Trajanje oglasa: ističe 02.08.2015.

(mladi.info)