Smanjen broj studenata: Veoma je teško biti student u BiH

Zbog našeg obrazovnog sistema, ali i stanja u državi, veoma je teško danas biti student.


Foto: Envato
Foto: STUDOMAT / Envato

Fakultet i fakultetske obaveze koje dolaze same po sebi, za svakog studenta predstavljaju novo poglavlje u životu. Sa novim poglavljem i novo znanje. Međutim, kada je u pitanju fakultet u Bosni i Hercegovini, u posljednjih nekoliko godina broj upisanih studenata je znatno smanjen.

Smanjenje broja upisanih studenata u odnosu na prethodnu godinu može biti rezultat više faktora. Danas, studenti imaju pristup raznolikim mogućnostima studiranja izvan države, često uz podršku stipendija koje nude različite institucije. Također, promjene u ekonomskom okruženju ili čak društvenim trendovima mogu utjecati na odluku studenata da odaberu ili ne odaberu upis na određenu instituciju ili program.

Zbog našeg obrazovnog sistema, ali i stanja u državi, veoma je teško danas biti student. Upravo zbog toga, dosta mladih ide za boljim životom van zemlje ili prosto traže odmah posao poslije srednje škole.

Studenti koji su ipak odlučili da ostanu u Bosni i Hercegovini, svoja interesovanja pronašli su u mnogim oblastima. Prema riječima Univerziteta u Sarajevu najveće interesovanje pokazali su za Farmaceutski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Arhitektonski fakultet, Stomatološki fakultet, Veterinarski fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Pravni fakultet i još nekoliko drugih fakulteta.

Ovom prilikom interesovalo ekipu portala Ilijas.info interesovalo mišljenje studenata koji dolaze čak iz drugih gradova, žive u domu ili stanu, plaćaju sami sebi režije i svakodnevne potrebe, koliko su zapravo zadovoljni fakultetom koji su upisali.

Iskustvo sa Farmaceutskim fakultetom donosi studentica Malinka Dojčinovski, koja ističe da je oduvijek gajila ljubav prema hemiji, ali i da ovaj fakultet nosi određenu težinu:

 – Odabirom fakulteta sam vrlo zadovoljna, Voljela bih da su neke stvari malo drugačije organizovane na ovom fakultetu, od rasporeda predavanja i vježbi pa do ispita. Također, očekujem da će uspjeti da mi daju osnovnu podlogu kao budućem farmaceutu i da ću poslije znati na koji način se još dodatno zdravstveno i akademski graditi.

Dodaje i da želi kao zdravstveni radnik savjetovati pacijente na ispravan način i da pokuša smanjiti dezinformisanost kod ljudi.

Što se tiče njene preporuke za druge savjetuje studente da koliko god da je teško, ne trebaju prestati ulagati u sebe, jer samo na taj način svaki student svoj život može učiniti boljim. Ništa ne dolazi “instant”, za sve je potrebno strpljenje i vrijeme.

Studentica žurnalistike pored samog studiranja, dotakla se teme života u domu i njenog iskustva. Nejla Botonjić je kako ističe iz mnogo razloga izabrala žurnlistiku, a prije svega jer joj pruža priliku da ujedini mnoge sposobnosti i talente koje posjeduje.

 – Što se tiče života u studentskom domu, moje iskustvo je pozitivno. Već drugu godinu živim u studentskom domu Nedžarići i zadovoljna sam uslovima koje nam dom pruža. Posebno zadovoljstvo mi pruža upoznavanje novih ljudi, razne domske aktivnosti koje se organiziraju svake godine kao i razmjena iskustva sa drugim studentima. Kao i sve i život u domu ima mane koje su zanemarive i puno više je pozitivnih strana života u njemu.

Pored njenog pozitivnog iskustva sa studentskim domom, svim studentima koji imaju želju i sigurni su da mogu da dijele prostoriju sa cimerom preporučuje ovo iskustvo.

Ali i pored teme koju je ona spomenula u vezi studentskog doma, istakla je i svoje mišljenje o odlasku mladih.

 – Smatram da mladi ljudi danas utočište pronalaze na online platformama, gdje pronalaze razne načine za svoje novčane prihode i samim tim odustaju od fakultetskog obrazovanja. Nažalost, svake godine broj upisanih studenata je sve manji i mislim da je to jedan od razloga zbog kojih je situacija takva.

Pored same činjenice da je sve više mladih van Bosne i Hercegovine, ne gubi se nada u studente koji su izabrali da ostanu i upišu čak dva fakulteta, te time prošire svoje znanje i iskustvo. Upisati i završiti dva fakulteta danas je rijetkost, ali samo uporni mogu. Naš sagovornik koji je student dva fakulteta ispričao je svoje iskustvo.

Dva fakulteta i sve više znanja

Student prve godine ekonomije i druge godine engleskog jezika i književnosti, sa svojim ambicijama i interesovanjima ističe da je zadovoljan sa oba fakulteta.

 – Smatram da oba fakulteta pružaju adekvatnu uslugu. Kvaliteta nastavnog programa, resursi dostupni studentima te podrška koju pruža fakultetsko osoblje stvarno su ispunili moja očekivanja i omogućili mi da napredujem u svom obrazovanju. Nadam se da ću kroz ove studije steći dublje razumijevanje svoje struke, razviti analitičke sposobnosti, te poboljšati svoje komunikacijske i timski radne vještine. Očekujem da će mi obrazovanje omogućiti da se prilagodim dinamičnom tržištu rada i budem konkurentan u svom području.

Mirza također svoju perspektivu vidi kao izazovnu, ali punu mogućnosti. Vjeruje da će mu strast prema učenju i posvećenost razvoju vlastitih vještina omogućiti da postigne svoje ciljeve.