Sjednica Senata SUM: Usvojen novi pravilnik o studiranju

Posebno važan dio sjednice Senata bilo je usvajanje novoga Pravilnika o studiranju za prvi i drugi ciklus studija te integrirani studij.


SUM
Foto: Sum.ba

Na redovnoj sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru, koja se po prvi puta održala u prostorijama Studentskoga centra Sveučilišta u Mostaru, donesene su važne odluke koje će imati značajan utjecaj na akademsku zajednicu. Na početku sjednice sve prisutne članove Senata pozdravila je direktorica Studentskoga centra Anita Glibić.

U svome uvodnom govoru ravnateljica Glibić detaljno je opisala trenutne aktivnosti i buduće planove Studentskoga centra. Poseban naglasak stavila je na nekoliko ključnih projekata koji su u toku, ističući kako oni pridonose poboljšanju usluga koje Centar pruža studentima. Također je iznijela nekoliko inicijativa koje su usmjerene na unapređenje infrastrukture i kvalitete studentskog života, kao i na razvoj novih programa koji će dodatno obogatiti studentsko iskustvo.

Posebno važan dio sjednice Senata bilo je usvajanje novoga Pravilnika o studiranju za prvi i drugi ciklus studija te integrirani studij kojim se detaljno uređuju pravila studiranja za studente na prvome ciklusu studija (preddiplomskim sveučilišnim i stručnim studijima), na drugome ciklusu studija (diplomskim sveučilišnim studijima) te integriranome studiju prvoga i drugoga ciklusa (integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima) koji se ustrojavaju i izvode na Sveučilištu u Mostaru. Ova odluka predstavlja važan korak u prilagodbi studijskih programa suvremenim obrazovnim standardima i potrebama studenata.

Senat je također proveo izbore i reizbore u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, pri čemu su izabrana četiri nova vanredna profesora, četiri docenta i sedam viših asistenata. Također, usvojene su važne proceduralne odluke poput imenovanja povjerenstva za ocjenu i obranu teme doktorskih radova te usvajanja izvješća istoga povjerenstva.

Dodatno, donesena je odluka o imenovanju Povjerenstva i recenzenata za izradu nastavnoga plana i programa novoga studijskog programa poslijediplomskoga doktorskog studija Pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Ovaj novi studijski program omogućit će daljnji razvoj pedagoških znanosti i obrazovanja u regiji.

U konačnici, Senat je dao suglasnost da Sveučilište, putem svojega nakladnika PRESSUM-a, bude nakladnik dviju knjiga iz različitih znanstvenih područja, potičući time širenje znanstvenih i stručnih publikacija. Ove odluke reflektiraju kontinuiranu posvećenost Sveučilišta u Mostaru unaprjeđenju svoje akademske i znanstvene infrastrukture, potvrđujući njegovu ulogu kao ključna čimbenika u obrazovanju i znanosti na regionalnoj razini.