Skupština KS: Zakon o visokom obrazovanju pred zastupnicima 31. jula

Zakon o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo ponovno će se naći na sjednici Skupštine KS nakon što je jučer Vlada KS utvrdila njegov prijedlog.


Skupština Kantona Sarajevo; Foto: Sutra.ba
Skupština Kantona Sarajevo; Foto: Sutra.ba

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih, kao predlagač ovog materijala, pripremilo je novi tekst ovog Zakona koji, u odnosu na onaj koji je povučen u maju mjesecu ove godine sa Skupštine Kantona, ima nekoliko novih odrednica.

Zakon ima dvije odvojene cjeline gdje se uređuje većim dijelom oblast visokog obrazovanja, a posebno su utvrđene zakonske odredbe koje tretiraju djelovanje Univerziteta u Sarajevu.

Kao završni korak u integraciji Univerziteta, Zakon propisuje njegov prelazak na trezorsko poslovanje koje će, kako je predloženo, šest mjeseci po usvajanju Zakona, resorno ministarstvo zajedno sa Ministarstvom finansija KS i Univerzitetom, urediti na principima ovakvog načina finansijskog poslovanja.

U odnosu na raniji tekst, Zakon sada utvrđuje nadležnost Upravnog odbora Univerziteta u smislu njegove nadležnosti u prijevremenim razrješenjima rukovodioca Univerziteta, odnosno fakulteta kao njegovih organizacionih jedinica u određenim slučajevima.

Također, definisan je sastav Upravnog odbora Univerziteta koji ima 11 članova. Prema prijedlogu Zakona, šest članova ovog UO imenuje Senat Univerziteta u skladu sa Statutom, četiri člana u ime osnivača imenuje Vlada, te jednog člana predstavnika studenata imenuje Senat Univerziteta kojeg izabere i predloži Studentski parlament.

Sva prava koja su u prethodnom tekstu zakona imali studenti, u smislu rokova ispita, uslova sticanja i gubljenja statusa redovnih studenata kao i druga pitanja koja uređuju studiranje u Kantonu Sarajevo u novom Zakonu ostala su ista, a o njima je javnost već upoznata.

Zastupnici će se o ovom Zakonu izjašnjavati na sjednici Skupštine KS koja je zakazana za 31. juli 2017. godine.

(Klix.ba)