III Karlovački dani slobodne misli: “Jezik i (pseudo)osobenost”

Prvog vikenda juna (2-4 06. 2017) u Sremskim Karlovcima priređeni su III Karlovački dani slobodne misli, studentski skup međunarodnog i interdisciplinarnog karaktera kojim su bili obuhvaćeni raznovrsni, kvalitetno koncipirani i tematski povezani sadržaji u cilju što boljeg sagledavanja i razumijevanja aktuelnih društvenih fenomena i to iz različitih perspektiva naučnog, kulturnog i umjetničkog djelovanja.


III Karlovački dani slobodne misli Jezik i pseudo osobenost

III Karlovački dani slobodne misli (KDSM) čija je glavna tema glasila “Jezik i (pseudo)osobenost” okupili su tridesetak studenata osnovnih, master i doktorskih studija sa Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Banjaluci, Sarajevu, Krakovu i Poznanju, a koji su predstavili rezultate svojih naučno-teorijskih istraživanja u sklopu studentske konferencije koja je činila okosnicu skupa.

U okviru III KDSM-a bila su priređena i predavanja dr Dragana Kujundžića (Univerzitet Države Florida, SAD) Liquid Archive. Mediji i muzeji u digitalnoj epohi, dr Dušice Filipović (Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane sa privremenim sjedištem u Bujanovcu) Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog: Eros tijela, jezika i mišljenja i dr Andree Ratković (Centar za afirmaciju slobodne misli, Sremski Karlovci) Hermeneutika jezika tijela: O ekstralingvističkim aspektima komuniciranja u savremenoj kulturi.

Premijerne projekcije dokumentarnih filmova Cinemuse: Selfi sa Sokurovim i В Питере – петь. Сергей Шнуров čiji je autor dr Kujundžić, kao i promocije publikacija Iz Interkulturalnosti (dr Kujundžić) i Hermeneutička kritika jezika medija (dr Ratković) u izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine iz Novog Sada takođe su bile upriličene u sklopu III KDSM.

Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji između CEZASM-a i Ive Nedeljkov Žigić, III KDSM je kao svoj prateći sadržaj imao izložbu odabranih radova ove perspektivne grafičarke likovnih umjetnosti iz ciklusa INTROSPEKTIVA.

Bitno je istaći i da je u okviru III KDSM-a realizovana i Mala škola medija kojom su bila obuhvaćena predavanja, okrugli sto, studentske sekcije, kao i otvorene diskusije, pri čemu su svi navedeni sadržaji za svoj cilj imali sagledavanje fenomena medija iz širokog spektra naučnog, kulturnog i umjetničkog djelovanja.

III Karlovački dani slobodne misli realizovani su se zahvaljujući finansijskoj potpori Opštine Sremski Karlovci, te podršci Zavoda za kulturu Vojvodine, Vojvođanske politikološke asocijacije, Pokreta gorana Vojvodine, Karlovačke gimnazije i portala iSerbia.

Galeriju fotografija sa ovogodišnjeg skupa možete pogledati na CEZASM-ovoj web prezentaciji.

U narednom periodu na CEZASM-ovom You tube kanalu biće postavljeni svi video zapisi sa ovogodišnjeg skupa.

(STUDOMAT.ba)