Senat Univerziteta u Sarajevu donio Statut Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. sjednici održanoj 12.10.2018. godine donio Statut Univerziteta u Sarajevu.


b 160916042 810x540

Komisija za usklađivanje Statuta Univerziteta u Sarajevu sa Zakonom o visokom obrazovanju dostavila je Senatu pisanu informaciju o provedenom postupku usporedbe teksta Prijedloga Statuta utvrđenog na sjednici Senata održanoj 21. 05. 2018. godine sa tekstom Prijedloga Statuta koji je bio razmatran na tematskoj sjednici Senata održanoj 05. 09. 2018. godine, uz preporuke za usvajanje.

Senat Univerziteta u Sarajevu je jednoglasno prihvatio prijedlog Komisije i usvojio konačan tekst Statuta.

Statutom Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa propisima koji reguliraju djelatnost visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na području Kantona Sarajevo, preciznije se uređuju: djelatnost, organizacija, način rada, upravljanje, rukovođenje, status akademskog osoblja i drugih zaposlenika, status studenata, finansiranje rada te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu predstavlja najstariju visokoškolsku ustanovu u Bosni i Hercegovini, alma mater svih javnih univerziteta u BiH i glavno izvorište i čvorište duhovne, intelektualne i stvaralačke snage naroda BiH i svih njenih građana, kao i važnu sponu bosanskohercegovačkog društva sa evropskom tradicijom akademskih sloboda, samouprave i autonomije.

Statut Univerziteta u Sarajevu će biti dostavljen rukovodiocima organizacionih jedinica, Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

(STUDOMAT.ba)