Schmidt održao predavanje studentima UNSA: BiH nije zemlja iz koje treba ići

Schmidt je poručio da je BiH zemlja u koju treba doći, u kojoj treba ostati, a nije zemlja iz koje treba odlaziti.


schmidt
Foto: UNSA

Gospodin Christian Schmidt, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu održao je u četvrtak, 18. aprila 2024. godine predavanje na Univerzitetu u Sarajevu.

Riječi dobrodošlice gospodinu Schmidtu uputio je prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, te je prilikom pozdravnog obraćanja iskazao riječi zahvalnosti visokom predstavniku, koji je u krajnje složenoj i turbulentnoj društeno-političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini izdvojio vrijeme da svoje uvide u bosanskohercegovačku političku realnost podijeli sa akademskom zajednicom Univerziteta u Sarajevu.

 – Uloga univerziteta, između ostalog, i jeste da posluži kao odgovorna akademska platforma putem koje šira javnost može doći do provjerenih i vjerodostojnih činjenica koje precizno opisuju izazove i probleme savremenog bosanskohercegovačkog društva. Univerzitet u Sarajevu je institucija visokog obrazovanja koja ozbiljno drži do ove odgovornosti i u tom kontekstu treba posmatrati i današnje predavanje. Želim naglasiti da Univerzitet u Sarajevu cijeni djelovanje visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu naročito u onom aspektu stvaranja uslova za jačanje institucija i drugih preduslova za stabilizaciju i razvoj Bosne i Hercegovine, naveo je rektor Škrijelj.

Visoki predstavnik gospodin Christian Schmidt je održao predavanje studentima i članovima akademske zajednice, a neke od tema o kojima je govorio su: uloga međunarodnih predstavnika u izgradnji mira i stabilnosti u BiH, obrazovanje, te ostanak mladih u ovoj zemlji.

Izrazio je zadovoljstvo zbog posjete univerzitetu koji je alma mater bh. univerziteta – Univerzitetu u Sarajevu.

 – Univerziteti su obično mjesta na kojima imamo primjere gdje se radi u oblasti nauke i u oblasti istraživanja, a pogotovo su zato važni Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka, naveo je gospodin Schmidt.

Naveo je da je do sada bilo dosta razgovora, međutim da se čini da razgovori o brojnim temama u ovoj zemlji još uvijek nisu završeni i da je potrebno dodatno razgovarati.

 – U tom smislu, mislim da je akademska zajednica jako važna jer bi trebala da se uključi u sve razgovore koji se vode, rekao je visoki predstavnik.

Naveo je da nema poseban moto za ovo predavanje koje je pripremio, ali ako bi trebao u jednoj rečenici objasniti što misli poručiti studentima, rekao bi da trebamo da počnemo i nastavimo koristiti kako pozitivne, tako i negativne primjere iz prošlosti i da na osnovu toga izvučemo neke lekcije i idemo u budućnosti.

 – Često imam osjećaj da je znanje ljudi izvan ove zemlje o tome šta se dešava u Bosni i Hercegovini površno. Važno je da dođu i vide situaciju i razmisle da studiraju ovdje. Bosna i Hercegovina je zemlja u koju treba doći, u kojoj treba ostati, a nije zemlja iz koje treba odlaziti, poručio je visoki predstavnik gospodin Schmidt uoči predavanja, te dodao:

 – Za one koji se pitaju kakva je akademska zajednica ovdje, mogu ih uvjeriti da je ovdje srce Evrope.