Zaklada SUM organizira humanitarni događaj za podršku socijalno ugroženim studentima

Zaklada SUM pomaže studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, studentima sa invaliditetom...


sveuciliste u mostaru

Uz svoju ulogu u obrazovanju, Sveučilište u Mostaru djeluje kao centar koji potiče socijalnu empatiju i inkluzivnost, posebno kroz Fond za socijalno ugrožene studente “Zaklada SUM”.

Ovaj fond pruža podršku studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, socijalno ugroženim studentima te studentima s invaliditetom, obogaćujući sve aspekte sveučilišnog života i zajednice.

U sklopu ovih nastojanja, Zaklada SUM organizira Humanitarni događaj kako bi prikupila sredstva za podršku navedenim skupinama studenata. Osim financijske potpore, Sveučilište je nedavno stipendiralo sve studente s invaliditetom koji su tražili financijsku pomoć za studiranje na Sveučilištu u Mostaru.

Ova inicijativa pokazuje opredijeljenost Sveučilišta za socijalnu pravdu i jednakost pristupa visokom obrazovanju. Zaklada SUM i Ured za studente s invaliditetom ne zaustavljaju se samo na financijskoj podršci. Poseban naglasak stavljen je na osiguravanje prilika i uvjeta koji omogućuju studentima s invaliditetom puni i ravnopravan pristup obrazovnim sadržajima.

Na taj način, Sveučilište u Mostaru nastoji promicati svijest o različitostima i prilagoditi visoko obrazovanje za sve svoje studente, bez obzira na individualne izazove s kojima se suočavaju.