Šain: Zakon o visokom obrazovanju ćemo provoditi, ali je najbolje rješenje trezor na nivou UNSA

Prodekan za finansije Univerziteta u Sarajevu Željko Šain ocijenio je u razgovoru za Fenu da je način na kojim se Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, koji je nedavno usvojila kantonalna skupština, uređuje pitanje uvođenja Univerziteta u Sarajevu kao javne ustanove u sistem trezorskog poslovanja kompliciran i ne odgovora visokoškolskim ustanovama.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

– Smatramo da je način na koji zakon propisuje trezor jako kompliciran. Mi smo bili za jedno srednje rješenje, a to je trezor na nivou UNSA. Svjesni smo da je bilo određenih manjkavosti kod pojedinih fakulteta, ali pojedinačne manjkavosti koje nisu generalne manjkavosti ne mogu biti razlog da se ide prema ekstremnom uvođenju gotovo kao vrsta sankcije, jednog državnog trezora, smatra Šain.

Iako je 37 članova Senata Univerziteta glasalo protiv, poručuje da će poštovati i provoditi doneseni zakon jer su “legalisti i legitimisti”. Stava su, međutim, da je Zakon trebao biti daleko bolji, jer su “neke stvari pogrešno donesene, a neke je Zakon iskomplicirao”.

Šain navodi da se proučavanjem tendencija na savremenim univerzitetima te snagom argumenata zastupao stav o trezoru na nivou Univerziteta, uz pravo osnivača da vrši maksimalno kontrolu “sve i jedne marke u sve i jednoj sekundi rada”. Također, i sami fakulteti su različiti po svojim potrebama, te bi se, smatra, raspodjela sredstva trebala vršiti na nivou grupacija.

– Mi smo za transparentan rad, nemamo nikakvih problema s kontrolom koja je legalna i legitimna ali ovaj način državnog trezora je kompliciran i ne odgovara visokoškolskim institucijama iz više razloga. Jako će usporiti procese novčanih tokova, posebno kod isplata, a osnovano sumnjam da zbog samog karaktera trezora, budžeta, nećemo više moći ostvariti ugovaranje međunarodnih projekata koji ne dozvoljavaju da se iz komercijalnih programa novac uplaćuje u državni trezor, ustvrdio je Šain.

Međunarodni fondovi su, pojašnjava, tražili i još uvijek traže da kod apliciranja s projektima postoji poseban račun u banci za samo taj projekt. U prethodnoj godini učešće međunarodnih projekata u sredstvima UNSA je iznosilo oko 45 posto.

– Mi nismo sigurni da li ćemo više moći uopće dobiti te projekte kada se sazna da novac ide preko trezora Vlade Kantona Sarajevo, kazao je Šain.

Komentirajući mogućnost većeg izdvajanje novca za UNSA, prorektor za finansije je mišljenja da je teško napraviti budžet u postojećem stanju u kojem je privreda.

– Ne znamo kako bi naš osnivač u vidu Vlade mogao povećati sredstva Univerziteta. Ako će UNSA i njegove članice i dobijati više novca od svog osnivača to jednostavno otupljuje aktivitet, jer će se oslabiti borba za međunarodne projekte, tvrdi Šain.

Uvođenje u trezor, smatra on, također otvara i pitanje nesređenih vlasničkih odnosa na UNSA. Kako navodi, nejasno je pogotovu u zadatim rokovima kako će se ugasiti više od 30 pravnih lica čisto na osnovu bilansa stanja aktive i pasive i kako će se registrirati novo pravno lice kao UNSA.

Šain ističe da odnosi vlasništva jednostavno nisu sređeni ni u sadašnjim pravnim licima. Tako Ekonomski fakultet ima u svom bilansu i prostor Pravoslavne crkve te kada bi se taj prostor izuzeo iz bilansa, taj fakultet bi kao firma otišao pod stečaj, a također u tuđem prostoru su i Muzička akademija, pa i sam Rektorat.

– Vlasnička struktura imovine je neuređena i toliko imamo neuređenih dokumenata da nam treba više godina da bi samo imovinsko stanje doveli u red, naglašava Šain.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) Univerziteta u Tuzli Vedad Pašić, govoreći o iskustvima koje imaju nakon ulaska u trezorski sistem poslovanja, kaže da je taj univerzitet nezadovoljan trezorskim poslovanjem, pogotovo u smislu plaćanja dugovanja za nabavke trećim licima, koja se čekaju ponekad jako dugo, ali da ne treba bježati od trezora ministarstva koje radi ekspeditivno, profesionalno, transparentno i po zakonu, što nažalost dosada nije uvijek bio slučaj.

– Mogu reći da ako nešto želimo da radimo u smislu projekata i fondova, jeste da preferiramo da ta sredstva ostanu izvan cijelog sistema, odnosno da ih sam investitor direktno aplicira i dijeli, objašnjava Pašić.

Izražava nadu da će Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i UNSA tražiti da preuzmu iskustva Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli koji već ima iskustva s problematikom trezorskog poslovanja, te pozitivnom ocijenio ideju UNSA o trezoru na nivou Univerziteta.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković izjavio je prilikom usvajanja Zakona o visokom obrazovanju da je suština ovog zakonskog rješenja u uvođenju reda na Univerzitetu u ekonomskom smislu, unapređenju kvaliteta edukacije, te da se ne uništava autonomija Univerziteta.

Istakao je da će nakon donošenja ovog zakona biti potpuno jasno na koji način se Univerzitet finansira i šta se iz tog novca plaća odnosno gdje novca nedostaje, te da to može značiti u budućnosti obavezu Vlade da iz budžeta izdvaja više novca za Univerzitet u Sarajevu.

(Klix.ba)