Rezultati prvog poziva za mobilnost Erasmus+

Nacionalne agencije završile su odabir projekata međunarodne mobilnosti akademskog osoblja i studenata u okviru prvog poziva Erasmus+ projekta u 2015. godini.


Erasmus banner

Ovim projektima koje finansira EU, preko 15.000 učesnika će studirati ili predavati u Evropi, dok će preko preko 8.700 studenata ili profesora iz Evrope boraviti u partnerskim zemljama i drugim dijelovima svijeta.

Iz Bosne i Hercegovine u zemljama EU boraviće 231 student i 175 predavača, dok će u okviru ovog programa na institucijama u BiH boraviti 95 studenata i 132 predavača iz EU.

Prema rezultatima prvog poziva biće finansirana mobilnost oko 60 % studenata i 40% predavača.

Iz Evropske komisije poručuju da su u toku prijave za drugi poziv za mobilnost i pozivaju zainteresovane da odaberu projekte za pojedine regione.

Rezultate preuzmite u prilogu!

(UIS/ec.europa.eu)