Rad će se obavljati širom svijeta. Kairos Society će pružiti pomoć preduzetnicima koji se bave inovacijama, od ideje do izvršenja, da riješe probleme i savladaju uticaj.

Od kandidata se očekuje da su mlađi od 25 godina i da rade na prilagodljivom poduhvatu.

Troškovi su u potpunosti pokriveni.

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite mejl na: community@kairossociety.org

Dodatne informacije: www.kairossociety.com

(UIS)