Kairos Society: Konkurs za zapošljavanje studenata na poslovima širom svijeta

Kairos Society traži studente iz oblasti umjetnosti, dizajna, biologije, hemije, ekonomije, biznisa, menadžmenta, finansija, marketinga, fizike i matematike koji su zainteresovani da rade na prilagodljivim rješenjima za stvarne probleme.


kairos society

Rad će se obavljati širom svijeta. Kairos Society će pružiti pomoć preduzetnicima koji se bave inovacijama, od ideje do izvršenja, da riješe probleme i savladaju uticaj.

Od kandidata se očekuje da su mlađi od 25 godina i da rade na prilagodljivom poduhvatu.

Troškovi su u potpunosti pokriveni.

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite mejl na: community@kairossociety.org

Dodatne informacije: www.kairossociety.com

(UIS)