Rektorska konferencija RS: Neophodno pooštriti kriterijume izbora u nastavno-naučna zvanja

Na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" protekle sedmice održana je 24. sjednica Rektorske konferencije RS.


Foto: UIS
Foto: UIS

Osim članova Konferencije, sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za nauku RS Siniša Marčić, direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS Miroslav Bobrek i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Enver Halilović.

Na sastanku je razmatrana kategorizacija naučnih časopisa i naučnih skupova, gdje se došlo do zaključka da je podizanje kvaliteta objavljenih naučnih radova od najvećeg prioriteta u okviru razvoja visokog obrazovanja. Konstatovano je da je cilj da naučne publikacije ustanova iz RS budu međunarodno priznate kako bi naš naučni potencijal postao vidljiv, kao i da bismo privukli strane autore.

Jedinstven stav Rektorske konferencije RS jeste da je neophodno pooštriti kriterijume izbora u nastavno-naučna zvanja.

Direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS Miroslav Bobrek upoznao je učesnike sastanka o procesu akreditacije same Agencije od strane Evropske asocijacije agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Takođe, najavio je da će se tokom 2017. i 2018. godine raditi akreditacija i reakreditacija studijskih programa na univerzitetima u RS.

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Enver Halilović upoznao je učesnike sastanka o samoevaluacionom izvještaju te Agencije, te najavio da će i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH ući u proces akreditacije od strane Evropske asocijacije agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

(UIS)