Rektorska konferencija RS: Neophodno pooštriti kriterijume izbora u nastavno-naučna zvanja

 Rektorska konferencija RS: Neophodno pooštriti kriterijume izbora u nastavno-naučna zvanja

Foto: UIS

Na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” protekle sedmice održana je 24. sjednica Rektorske konferencije RS.

Osim članova Konferencije, sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za nauku RS Siniša Marčić, direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS Miroslav Bobrek i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Enver Halilović.

Na sastanku je razmatrana kategorizacija naučnih časopisa i naučnih skupova, gdje se došlo do zaključka da je podizanje kvaliteta objavljenih naučnih radova od najvećeg prioriteta u okviru razvoja visokog obrazovanja. Konstatovano je da je cilj da naučne publikacije ustanova iz RS budu međunarodno priznate kako bi naš naučni potencijal postao vidljiv, kao i da bismo privukli strane autore.

Jedinstven stav Rektorske konferencije RS jeste da je neophodno pooštriti kriterijume izbora u nastavno-naučna zvanja.

Direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS Miroslav Bobrek upoznao je učesnike sastanka o procesu akreditacije same Agencije od strane Evropske asocijacije agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Takođe, najavio je da će se tokom 2017. i 2018. godine raditi akreditacija i reakreditacija studijskih programa na univerzitetima u RS.

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Enver Halilović upoznao je učesnike sastanka o samoevaluacionom izvještaju te Agencije, te najavio da će i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH ući u proces akreditacije od strane Evropske asocijacije agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

(UIS)

Možda te i ovo zanima?

Osvoji kafe aparat!

Želiš osvojiti vrhunski Caffe Vergnano aparat za kafu, mjesečnu zalihu kafe i spremno dočekati nove ispitne i fakultetske izazove?