Rektoratu Univerziteta u Tuzli prezentirani Principi za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine

Predstavnici VKBI, HNV, SGV i Foruma parlamenatarca BiH 1990 prezentirali su Principe za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine rektorici, prorektorima i generalnoj sekretarki Univerziteta u Tuzli.


Screenshot 2
Foto: Klix.ba

Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić zahvalila se delegaciji organizacija civilnog društva na posjeti i prezentiranju Principa za izmjene Ustava BiH koje su ove organizacije usaglasile. Rektorica je, zajedno sa svojim saradnicima, izrazila punu podršku inicijativi da se akademska zajednica snažnije uključi i da svoj doprinos aktuelnim društvenim procesima koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini.

Emeritus Kasim Trnka i profesor Ivo Komšić, kao članovi akademske zajednice i kao članovi organizacija civilnog društva, pozvali su rukovodstvo Univerziteta u Tuzli, akademsko osoblje i studente da se aktivno uključe i daju svoj doprinos aktuelnim procesima koji se dešavaju u BiH. Društvenu zbilju svakog društva i države nužno oblikuju i predstavnici akademske zajednice, prenosi Klix.ba.

Profesori, asistenti i studenti imaju društvenu obavezu da budu aktivni sudionici u promociji i odbrani temeljnih društvenih i demokratskih vrijednosti. Pasivnost akademske zajednice samo će snažiti one snage koje ruše ustavno pravni sistem, integraciju i demokratizaciju našeg društva te samim tim i put Bosne i Hercegovine evropskim integracijama.

Predstavnici organizacija civilnog društva pozvali su Univerzitet u Tuzli da u ličnom kapacitetu i kontaktima, kao i putem svoje web stranice omoguće postavljanje linka www.izmjeneustava.com, te da podrže usaglašene Principe za izmjene Ustava BiH, koji su utemeljeni, prije svega, na pravosnažnim presudama sudova UN, Evropskog suda za ljudska prava, sudova Bosne i Hercegovine, mišljenja Venecijanske komisije.