Reakcija Stomatološkog fakulteta: Naši profesori nisu nikakvi krijumčari i šverceri

"Profesori Stomatološkog fakulteta su osobe koje su se u svom životu borile za znanje, stekle sve akademske stupnjeve obrazovanja i dobili najviša nastavnička zvanja," navode u reakciji.


2b56a286 5bf8 483d 8efe 097b62c45fb1
Zubni implantati koji su pronađeni kod profesorica

Nakon što su brojni mediji objavili članak pod naslovom “Profesorice sa Stomatološkog fakulteta pokušale prokrijumčariti zubne implantate, putovale s dekanom Muhamedom Ajanovićem“, reagovali su sa Stomatološkog fakulteta u Sarajevu te su uputili demanti na ove navode.

Profesorice Stomatološkog fakulteta iz Sarajeva pokušale prokrijumčariti zubne implantate

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Demanti koji su poslali medijima potpisuju profesori Lejla Kazazić, Selma Tosum-Pošković i Muhamed Ajanović, a mi vam ga prenosimo u cijelosti.

– Na naš račun ste iznijeli niz neutemeljenih tvrdnji o navodnom pokušaju krijumčarenja implantata i također navodnoj angažiranosti Muhameda Ajanovića, dekana Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, da se taj cijeli slučaj zataška.

U vezi sa naznačenim, dopustite da odgovorimo na neistinite navode koje ste iznijeli i ukažemo na činjenice sa kojima javnost treba biti upoznata, a koje ste vi, kao sredstvo javnog informiranja, bili dužni provjeriti i utvrditi prije nego ste objavili predmetni tekst.

Prije svega, želimo istaknuti da vaša tvrdnja o tome da grupa profesora sa Stomatološkog fakulteta iz Sarajeva često krijumčari zubne implantate predstavlja tešku optužbu koja nema nikakvo utemeljenje u činjenicama. Profesori Stomatološkog fakulteta su osobe koje su se u svom životu borile za znanje, stekle sve akademske stupnjeve obrazovanja i dobili najviša nastavnička zvanja, a nisu nikakvi krijumčari i „šverceri“ kako to netačno u svom tekstu navodite.

Također je netačna i beskrupulozna vaša konstatacija da profesorima Stomatološkog fakulteta upravlja Muhamed Ajanović.

Muhamed Ajanović jeste dekan Stomatološkog fakulteta, međutim, on svoju dužnost obavlja isključivo u skladu sa ovlastima koje su mu kao rukovoditelju organizacione jedinice visokoškolske ustanove date Zakonom o visokom obrazovanju KS i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Profesori Stomatološkog fakulteta su osobe koje imaju vlastiti integritet i njima ne upravlja nitko, pa tako ni Dekan.

Tačno ste u tekstu naveli da smo se prilikom carinske kontrole na aerodromu u Sarajevu vraćali sa službenog putovanja iz Sjedinjenih američkih država.

Na službeno putovanje u Vašington smo išli na globalni simpozij Dental XP i u svrhu profesionalnog treninga i pripreme za edukaciju koju u Sarajevu organizira Stomatološki fakultet u periodu od 10.07.2021. do 13.07.2021. godine. Riječ je o necikličnom studiju – Dental implants from basic to advanced, na kojem će kao predavači sudjelovati dr. Maurice Salama DMD, dr. Howard Gluckman BDS, zubni tehničar Amar Canajas i naše malenkosti, prof. dr. Lejla Kazazić, prof. dr. Selma Tosum Pošković i prof. dr. Muhamed Ajanović.

Najveći donator za ovu naučnu manifestaciju je kompanija Ritter Implants GmbH&Co. KG, koja je i ranije Stomatološkom fakultetu donirala dentalne implantate i prateću opremu.

Predstavnici Ritter-a su također bili na edukaciji u Vašingtonu i tom prilikom su nam uručili 40 implantata, koji treba da budu korišteni prilikom realizacije neciklične studije, koja će, kako je već naznačeno, biti održana u Sarajevu u razdoblju od 10.07.2021. do 13.07.2021. godine.

Predmetni stomatološki materijal nam je uručen zbog toga što je potrebno da se sudionici stručnog usavršavanja u organizaciji Stomatološkog fakulteta, prije otpočinjanja same edukacije, upoznaju sa tehnologijom i sistemom materijala koje proizvodi kompanija Ritter, kako bi se izbjegli eventualni problemi za vrijeme trajanja neciklične studije Dental implants from basic to advanced.

Ovo je razlog zbog kojeg smo iz Sjedinjenih Država nosili donirane implantate, a ne namjera krijumčarenja, kako ste to netačno u svom tekstu naveli.

Napominjemo da se predmetni materijal koristi u edukativne i naučno-istraživačke svrhe, te da nije namijenjen kliničkoj upotrebi. S tim u vezi, ističemo da je odredbom člana 24. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV-a za usluge obrazovanja i s njima povezani promet dobara i usluga.

Smatramo važnim istaći i činjenicu da cijena doniranih implantata na području SAD-a po komadu iznosi 149 USD, dok cijena po komadu implantata koji se koristi u edukativne svrhe iznosi 79 USD.

Također je netačan navod o tome da se Muhamed Ajanović, nakon saznanja da dr. Lejla Kazazić i dr. Selma Tosum Pošković nisu uspjele proći carinsku kontrolu, angažirao da „zataška cijeli slučaj“.

Imajući u vidu navedeno, u skladu sa odredbom člana 8. Zakon o zaštiti od klevete FBiH, molimo vas da objavite ispravku neistinitih navoda,  navode sa Stomatološkog fakulteta.

faksimil