Privatni fakulteti podnijeli zahtjeve za upis nerealnog broja studenata

Hiperprodukcija diploma.


Graduation
Ilustracija: Envato

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.06.2021. godine donijela je Zaključak da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo “FINra” Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim.

Vlada je od Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo “FINra” Tuzla zatražila da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bi prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.

Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim.

Od Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla zatraženo je da se utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bi prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.

Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim.

Zaključkom je od Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla zatraženo da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bi prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%, pišu Tuzlarije.

Također je zaključeno da Vlada Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija prvog ciklusa na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini, obzirom da isti smatra nerealnim.

Vlada TK traži od Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bi prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.