Raspisani pozivi za poticaje zapošljavanju u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, odnosno, Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisali su dva poziva za poticaje zapošljavanju.


zaposljavanje rast

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, odnosno, Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisali su dva poziva za poticaje zapošljavanju.

zaposljavanje rastRadi se o javnom pozivu poslodavcima za sudjelovanje na projektu sufinasiranja zapošljavanja, te javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu na program samozapošljavanja.

Iz Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike navode da je Bosna i Hercegovina aplicirala za kredit kod Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u cilju implementacije projekta Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) te da namjerava utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada.

Broj korisnika programa i finansijska sredstva ograničena su po kantonima Federacije BiH, navodi se u javnom pozivu, no u Ministarstvu rada i socijalne politike nisu nam mogli reći koliko će ići kojem kantonu, navodi ekapija portal.

Pozivom je predviđeno da prednost u sufinasiranju imaju nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH. Radi se o osobama sa onesposobljenjem (ratne vojne, civilne žrtve rata), demobilizirani borci, nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, koje su teško zapošljive.

U ovo kategoriju spadaju osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci, osobe starosne dobi preko 40 godina, nezaposlene duže od tri mjeseca u kontinuitetu, socijalno ugrožene osobe – korisnici prava na stalnu novčanu pomoć, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, starosne dobi do 30 godina, te žrtve nasilja kao i osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen. Tu su i osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja, hranitelja, te osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama.

“Obaveza poslodavca je da osobu zaposli na period od najmanje 6 ili 12 mjeseci (potpiše ugovor o radu, te izvrši prijavu na obavezna osiguranja: penziono-invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti). Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi za ugovore na 12 mjeseci, odnosno 1.100,00 KM za ugovore na 6 mjeseci. Sve međusobne obaveze između finansijera i poslodavca će se regulirati Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja”, navode iz Zavoda za zapošljavanje.

Što se tiče drugog poziva on se odnosi na dodjelu grant sredstava za samozapošljavanje u poljoprivredi ili malom biznisu, s ciljem potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i razvoju malih preduzeća iz kategorije osoba koje su navedene i u prethodnom pozivu.

“Samozapošljavanje u poljoprivredi ili malom biznisu podrazumijeva poticajna sredstva za registraciju poljoprivrednih gospodarstava ili malog biznisa za nezaposlene osobe koje imaju osnove pretpostavke za bavljenje istim. Nezaposlena osoba se obavezuje da će samostalnu djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci, izvršavati obaveze definirane odredbama Zakona o radu i izvršiti prijavu na obavezna osiguranja: mirovinsko-invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti”, navodi se u javnom pozivu. Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200 KM po osobi.

Ministarstvo ovakve vrste poziva raspisuju već nekoliko godina, a na pitanje koliko su do sada bili uspješni i koliko je osoba ostalo zaposleno kod poslodavca u Ministarstvu navode da je oko 46 posto osoba ostalo raditi i šest mjeseci duže nego što je bilo ugovorom predviđeno.

Ove se statistike odnose i na program sufinansiranja zapošljavanja i na samozapošljavanje.

Stručnjaci ističu da je to dosta slab efekt, iznos za sufinansiranje od 2,200 KM godišnje nije privlačan za poslodavce jer bi to značilo da mjesečno nešto manje od 200 KM pomoći od države.

Ukupan broj korisnika kroz ove programe u prethodne dvije godine (2010. i 2011.), prema podacima Ministarstva rada iznosio je 3065 osoba, a ukupan ugovoreni iznos bio je oko 5,4 miliona KM.

Prilozi:

(ekapija.ba)