Radno tijelo za reorganizaciju Vijeća mladih Kantona Sarajevo: Kanton Sarajevo će imati funkcionalno Vijeće mladih

Predstavnici Vijeća mladih Općine Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo održali su zajedno sa predstavnicom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Lejlom Lihovac radni sastanak na temu reorganizacije Vijeća mladih Kantona Sarajevo.


vijece mladih
Foto: Vijeće mladih

Predstavnica Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Lejla Lihovac je izrazila punu podršku dosadnašnjem radu Općine Centar Sarajevo i Vijeću mladih kako u ovom segmentu tako i u ostalim aspektima aktivizma, te potvrdila punu podršku od strane ministarstva, navodi se u saopštenju.

Predstavnica Vijeća mladih Kantona i predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine pridružila se istaknutom stavu ministarstva te iskazala želju za adekvatnom i ažurnom reorganizacijom kantonalnog Vijeća mladih.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Predsjednik Vijeća mladih Općine Centar Željko Vukša-Fejzić koji je ujedino i predsjedavao sastankom izložio je dosadašnje aktivnosti na ovom planu kao i one koje će usljediti, te istakao neophodnost ponovne uspostave ovog krovnog tijela.

(STUDOMAT.ba)