Prva međunarodna statistička konferencija u Bosni i Hercegovini – ICOS 2017

Prva međunarodna statistička konferencija – International Conference on Statistics (ICOS 2017) bit će održana 30. i 31. marta/ožujka 2017. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.


ICOS2017

Dvodnevna konferencija će okupiti naučnike, stručnjake i profesore iz BiH, regiona i svijeta, koji će kroz devet modula imati priliku predstaviti svoja istraživanja, rezultate analiza i inovativne pristupe u modernizaciji rada u oblasti statistike.

Organizatori su Federalni zavod za statistiku i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

– Posjedovanje kvalitetnih podataka od ključnog je značaja za planiranje programa i politika u svim sektorima razvoja, stoga želimo potaći na jačanje kvaliteta zvanične statistike, bolju saradnju statističkih institucija sa akademskim sektorom, te podržati interesovanje za statistička istraživanja među mladim generacijama istraživača, poruka je dr Emira Kremića, direktora Federalnog zavoda za statistiku i kopredsjedavajućog Organizacionog odbora ICOS2017.

Na konferenciji će biti prezentirani i novčano nagrađeni istraživački radovi studenata. Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr Kemal Kozarić zato posebno poziva studente da uzmu aktivno učešće  u  konferenciji.  Cilj  ovog  skupa  je  da  „postane  prepoznatljiv  i  doprinese  jačanju  institucionalne saradnje statističkih institucija i akademske zajednice u zemlji i okruženju“, kako ističe prof.  dr Kozarić, kopredsjedavajući Organizacionog odbora ICOS 2017.

Partneri Konferencije su USAID BiH, Ured Svjetske Banke u BiH, Republički zavod za statistiku RS i Agencija za statistiku BiH, navodi se u saopštenju Ureda za odnose s javnošću EFSA.

Detaljnije informacije i program konferencije se mogu pronaći na zvaničnoj stranici događaja  ili na zvaničnoj Facebook stranici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)