Programi stipendiranja Fondacije Studium

Fondacija Studium je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu osnovana februara 2011. godine s ciljem podsticanja razvoja bosanskohercegovačkog društva kroz stipendiranje nadarenih studenata, mladih znanstvenika i umjetnika.


fondacija studium
Fondacija Studium

Fondacija Studium je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu osnovana februara 2011. godine s ciljem podsticanja razvoja bosanskohercegovačkog društva kroz stipendiranje nadarenih studenata, mladih znanstvenika i umjetnika.

fondacija studium

Osnivači i donatori Fondacije su nekadašnji studenti Sarajevskog Univerziteta, koji danas kao uspješni poslovni ljudi, arhitekti, advokati, liječnici, umjetnici i sl… žive i rade na svim kontinentima.

Ciljevi i djelatnosti Fondacije su pomaganje nadarenim učenicima, studentima i mladim znanstvenicima, podrška inovativnosti i kvaliteti u naučnom i umjetničkom radu, stipendiranje učenika i studenata, stipendiranje mladih znanstvenika, pomoć u finansiranju znanstvenih projekata i pomoć u finansiranju umjetničkih projekata.

Fondacija svoje ciljeve ostvaruje kroz dodjelu stipendija, dodjelu nagrada i sufinasiranje i organizovanje stručnih putovanja.

Stipendije: Fondacija Studium dodjeljuje više stipendija za tekuću školsku godinu studentima Univerziteta u Sarajevu koji su državljani Bosne i Hercegovine. Stipendije se dodjeljuju prema Pravilniku o dodjeli stipendija i nagrada.

Nagrade: Fondacija Studium dodjeljuje nagrade za izuzetan uspjeh i dostignuća u protekloj godini. Nagrade se dodjeljuju povodom dana Fondacije, 17. februara i prema Pravilniku o dodjeli stipendija i nagrada.

Stručna putovanja: Fondacija Studium organizuje stručna putovanja i praksu u Bosni i Hercegovini i inostranstvu i finansijski potpomaže troškove puta ili boravka stipendista.

Pored stipendija Fondacija šalje studente i na praksu u inostranstvo. Taj segment rada smatra se posebno korisnim i važnim za studente završnih godina studija i doktorante. Za praksu se studenti mogu javljati tokom cijele godine i iskazivati interes, a Fondacija će im pomoći u odabiru mentora, smještaju i malom džeparcu. Prijave se mogu slati na mail: fondacija.studium@gmail.com

Kome se dodjeljuju stipendije

Stipendije se dodjeljuju samo za studij na Univerzitetu u Sarajevu. Fondacija dodjeljuje i godišnje nagrade najuspješnijim studentima po preporuci njihovih profesora a za poseban angažman i uspjeh na studiju. Ove godine su nagrade iznosile 500 KM jednokratno i dodjeljene su studentima Medicinskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Likovne akademije.

Broj stipendija i vrijeme objavljivanja konkursa

Fondacija će u 2012. godini dodjeliti pet (5) stipendija i to po jednu stipendiju studentima II ciklusa studija Elektrotehničkog, Mašinskog, Medicinskog, Građevinskog fakulteta i Muzičke akademije, a konkurs za dodjelu stipendija se raspisuje u mjesecu junu.

Iznos stipendije

Mjesečni iznos stipendija je 200 KM i dodjeljuje se za deset (10) mjeseci počevši od oktobra mjeseca.

Kontakt informacije

Fondacija Studium
Adresa: Čekaluša 5, 71 0000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-mail: fondacija.studium@gmail.com
Web: www.fondacija-studium.org
Kontak osoba: Nera Krajina, direktor

(Stipendije.ba)