Programi stipendiranja Fonda Dr Milan Jelić

Fond Dr Milan Jelić je osnovan 17. marta 2011. godine Odlukom Vlade RS-a kao nastavak redovnih aktivnosti bivše Fondacije predsjednika RS - Fondacije "Dr Milan Jelić", koja je osnovana u januaru 2007. godine.


fond dr milan jelic

Fond Dr Milan Jelić je osnovan 17. marta 2011. godine Odlukom Vlade RS-a kao nastavak redovnih aktivnosti bivše Fondacije predsjednika RS – Fondacije “Dr Milan Jelić”, koja je osnovana u januaru 2007. godine.

fond dr milan jelicFond funkcionira u oviru Ministarstva nauke i tehnologije kao posebna organizacijska jedinica čija je svrha pružanje pomoći najtalentovanijim studentima Republike Srpske u financiranju studija I, II i III ciklusa visokog obrazovanja na domaćim i stranim univerzitetima.

Ciljevi Fonda su dodjeljivanje stipendija talentovanim studentima dodiplomskih i postdiplomskih studija odnosno studentima, u zemlji i inostranstvu, nagrađivanje pojedinaca koje se bave naučno – istraživačkim radom i pomaganje, podsticanje i nagrađivanje talentovanih mladih ljudi koji se bave pronalazaštvom i inovacijama i drugim društveno – korisnim radom iz različitih intelektualnih oblasti.

Uloga Fonda u društvu je podsticanje talentovanih mladih ljudi u Republici Srpskoj da unapređuju svoj potencijal i ostvaruju rezultate po kojima će biti prepoznati kao intelektualna elita, čija će stečena znanja i vještine biti osnov za razvoj Republike Srpske.

U svom radu Fond se vodi vizijom da stipendisti predstavljaju buduće nosioce naučno-tehnološkog, privrednog i društvenog razvoja Republike Srpske.

Programi stipendiranja

Fond dodjeljuje stipendije za dodiplomski studij (I ciklusa), postdiplomski studij (II ciklusa) doktorski studij (III ciklus). Dodjela stipendija talentovanim studentima s prebivalištem u Republici Srpskoj koji studiraju na nekom od univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili na univerzitetima u inostranstvu vrši se prema Pravilnicima Fonda za dodjelu stipendija studentima I, II i III ciklusa studija, koji se mogu preuzeti na veb stranici Fonda.

Kriteriji za dodjelu stipendija

Opšti kriteriji za dodjelu stipendija studentima I, II i III ciklusa studija:

 • državljanstvo BiH/RS;
 • stalno mjesto prebivališta na teritoriji RS;
 • status redovnog studenta;
 • da u dosadašnjem studiranju nije obnovljena ni jedna školska godina;
 • mlađi od 25, 28 ili 32 godina/e (za studente I, II, III ciklusa studija);
 • prosjek ocjena veći od 9,00 (studenti u RS/BiH), odnosno 9,50 (studenti u inostranstvu), 9,50 za studente II i III ciklusa.

Dodatni kriteriji za dodjelu stipendija studentima I, II i III ciklusa studija:

 • rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI listi;
 • recenzirana i objavljena naučna knjiga;
 • prihvaćen patent;
 • učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;
 • učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto);
 • učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto);
 • učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;
 • učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;
 • učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom.

Broj stipendija i vrijeme objavljivanja konkursa

Fond dodjeljuje ukupno 110 stipendija za studente I ciklusa studija, od čega 75 stipendija za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i 35 stipendija za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu.

Konkurs za dodjelu stipendija Fonda redovnim studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu objavljuje se jednom godišnje, i to u mjesecu oktobru. Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama Republike Srpske, kao i na internet-stranici Fonda i Ministarstva.

Od ukupno planiranog broja za studente I ciklusa koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini dodjeljuje se:

 • 16 stipendija studentima tehničkih nauka,
 • 14 stipendija studentima prirodnih nauka,
 • 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,
 • 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,
 • 10 stipendija studentima društvenih nauka,
 • 6 stipendija studentima humanističkih nauka i
 • 5 stipendija studentima umjetnosti.

Konkurs za dodjelu stipendija Fonda dr Milan Jelić redovnim studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu objavljuje se dva puta godišnje u mjesecu decembru i u mjesecu maju.

Fond dr Milan Jelić dodjeljuje ukupno 25 stipendija studentima II i III ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu, od čega 15 stipendija studentima II ciklusa i 10 stipendija studentima III ciklusa studija.

Iznos stipendije

Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, u devetomjesečnom periodu, iznosi 400,00 KM a za studente na inostranim univerzitetima 800,00 KM.

Stipendija za redovne studente II ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu iznosi 5.000 KM godišnje, dok se redovnim studentima III ciklusa studija dodjeljuje stipendija u iznosu 10.000 KM godišnje.

Kontakt informacije

Fond Dr Milan Jelić
Adresa: Trg Republike Srpske br. 1
78 000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina sa naznakom za: Ministarstvo nauke i tehnologije, Fond Dr Milan Jelić
Telefon: +387 51 338 915 i +387 51 338 573; ili +387 51 338 – 731
Faks: +387 51 338 856 ili +387 51 338 – 882
E-mail: fondmilanjelic@mnk.vladars.net
Web: www.fondacijamilanjelic.org

(Stipendije.ba)