Programi stipendiranja Fonda “Bošnjaci” Sarajevo

Fond ''Bošnjaci'' osnovan je 1997. godine kao Fond za djelatnost obrazovanja, nauke i kulture.


fond bosnjaci

Fond ”Bošnjaci” osnovan je 1997. godine kao Fond za djelatnost obrazovanja, nauke i kulture.

fond bosnjaciOsnivač Fonda je rahmetli Alija Izetbegović, prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Finansijska sredstva i osnivačka prava je 2001. godine prenio na Vakufsku direkciju Sarajevo.

Ciljevi Fonda ”Bošnjaci” su pomoć u obrazovanju, nauci i kulturi kroz – stipendiranje talentovanih učenika i studenata, pomoć i podrška projektima iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture, materijalno pomaganje Gazi Husrev-begove medrese, Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, pomoć učenicima povratnicima u manji bh. entitet i drugi projekti koji podstiču obrazovanje, nauku i kulturu.

Uslovi za apliciranje

Za stipendiju Fonda ”Bošnjaci” aplikacija se vrši nakon objave konkursa u sredstvima javnog informisanja i oficijelnoj web stranici Fonda, putem zahtjeva za dodjelu stipendije koji se može preuzeti sa web stranice Fonda ili lično u sjedištu Fonda.

Konkurs je otvoren cca. 45 dana od dana objave tako da zainteresovani imaju dovoljno vremena prikupiti i kompletirati dokumentaciju i istu dostaviti putem pošte ili lično u sjedište Fonda.

Na web stranici Fonda uz konkurs se objavi i sistem bodovanja na osnovu kojeg svaki aplikant može sam sebe izbodovati te nakon objave rezultata komisije provjeriti da li su učinjeni eventualni propusti prilikom bodovanja i na osnovu toga uložiti žalbu Upravnom odboru Fonda.

Kriteriji za dodjelu stipendija

Kriteriji za dodjelu stipendija i kompletna procedura za odabir stipendista su potpuno javni i transparentni. Prilikom apliciranja za stipendiju Fonda kandidat treba ispunjavati slijedeće kriterije:

 • učenik;
 • državljanin BiH;
 • redovan učenik jedne o prethodno navedenih škola;
 • redovan student na jednoj od javnih visoko-školskih ustanova (univerziteti, fakulteti i akademije) na području Bosne i Hercegovine;
 • nije stariji od 20 odnosno 27 godina;
 • postignuti rezultati u učenju i vladanju;
 • da učenik odnosno student prve godine studija (brucoš) ima prosjek ocjena najmanje 4,50 u prethodnom odnosno završnom razredu srednje škole;
 • da student ima prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 7,50 (za stipendije čija sredstava obezbjeđuje Fond Bejtuzzekataiz Kuvajta) u prethodnoj akademskoj godini iskazani posebni rezultati na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom takmičenju iz predmeta matematika, fizika, informatika i strani jezici materijalno stanje porodice – socijalni status;
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije Fonda ”Bošnjaci” i
 • bezuslovno pravo na stipendiju imaju redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji ispunjavaju opće uslove sa prosječnom ocjenom 10,00 i dr.

Hronološki prikaz dodjeljenih stipendija po šk/ak. godinama

Fond ”Bošnjaci” do sada je stipendirao 787 talentovanih učenika i studenata od čega iz sredstava Fonda ”Bošnjaci” 537 i 250 iz sredstava koja obezbjeđuje Fond Bejtuzzekata iz Kuvajta i to kako slijedi:

 • 2001/02. godina stipendirano 11 učenika i studenata
 • 2002/03. godina stipendirano 22 učenika i studenata
 • 2003/04. godina stipendirano 34 učenika i studenata
 • 2004/05. godina stipendirano 36 učenika i studenata
 • 2005/06. godina stipendirano 40 učenika i studenata
 • 2006/07. godina stipendirano 22 učenika i studenata
 • 2007/08. godina stipendirano 73 učenika i studenata
 • 2008/09. godina stipendirano 110 učenika i studenata
 • 2009/10. godina stipendirano 131 učenika i studenata
 • 2010/11. godina stipendirano 158 učenika i studenata
 • 2011/12. godina stipendirano 150 učenika i studenata

Mnogi od stipendista Fonda ”Bošnjaci” danas su istaknuti kulturni, javni, zdravstveni, prosvjetni i drugi radnici, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Evropi i cijelom svijetu.

Fond je do sada stipendirao 15 studenata sa prosješnom ocjenom 10,00 u toku studija na najprestižnijim fakultetima u Bosni i Hercegovini od kojih je šest ”Zlatnih” studenata Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2009/10. i 2010/11. godini, a to su: Irfan Glogić, Alem Memić, Amra Džaferović, Salem Malikić, Admir Greljo i Hana Fatkić.

Pored njih mnogi stipendisti Fonda su učenici generacije, hafizi Kur’ana, kao i oni koji su postigli izuzetne rezultate na kantonalnim, državnim, međunarodnim i svjetskim takmičenjima iz matematike, fizike, informatike, tehničkih nauka i dr.

Također, kao vid pomoći talentovanim učenicima Prve bošnjačke gimnazije, Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i ostalih medresa u Bosni i Hercegovini Fond na prijedlog navedenih škola dodjeljuje određen broj stipendija.

Broj stipendija i vrijeme objavljivanja konkursa

Fond ”Bošnjaci”  svake akademske godine dodjeljuje određeni broj stipendija zavisno o prikupljenim sredstvima, a konkurs za dodjelu stipendija za svaku akademsku godinu raspisuje najkasnije do kraja mjeseca novembra.

Stipendije iz vlastitih sredstava Fonda ”Bošnjaci” dodjeljuju se redovnim učenicima (po prijedlogu navedenih škola) i studentima prvog ciklusa studija u školama i  javnim visoko-školskim ustanovama (univerziteti, fakulteti i akademije) na području Bosne i Hercegovine a od akademske 2011/12. godine i redovnim studentima drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 10,00.

Na osnovu Sporazuma o saradnji sa Fondom Bejtuzzekata iz Kuvajta, Fond ”Bošnjaci” dodjeljuje 50 stipendija talentovanim studentima sa područja svih Univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Konkursi za dodjelu stipendija objavljuje se sredinom mjeseca septembra za tekuću školsku/akademsku godinu u sredstvima javnog informisanja Dnevnom listu ”Avaz”, Islamskim informativnim novinama ”Preporod” i našem website-u.

Iznos stipendije

Stipendije se dodjeljuju u trajanju od deset (10) mjeseci (od septembara do juna) u jednakim mjesečnim iznosima od po 120,00 KM za učenike i 150,00 KM za studente.

Stipendije za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta dodjeljuju se redovnim studentima u trajanju od dvanaest (12) mjeseci (od septembara do augusta) u jednakim mjesečnim iznosima od po 30 KWD odnosno cca. 150,00 KM, ovisno o kursu kuvajtskog dinara u odnosu na američki dolar.

Kontakt informacije

Fond ”Bošnjaci”
Adresa: Džemala Bijedića br. 17., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: +387 33 67 72 00
Web: www.fondbosnjaci.co.ba
E-mail: fondb@fondbosnjaci.co.ba
Kontakt osobe: Šahin Kerla, direktor i Fadil Pleho, sekretar-blagajnik