Program stipendija ECML-a

Evropski centar za moderne jezike (European Centre for Modern Languages ECML) iz Graca u Austriji, objavio je konkurs za dodjelu istraživačkih stipendija mladim diplomcima sa master diplomom radi učenja jezika.


ECML1

Evropski centar za moderne jezike (European Centre for Modern Languages ECML) iz Graca u Austriji, objavio je konkurs za dodjelu istraživačkih stipendija mladim diplomcima sa master diplomom radi učenja jezika.

ECMLPravo da konkurišu za stipendiju imaju kandidati zemalja članica ECML, a to su : Albanija, Andora, Jermenija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kupar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Island, irska, Letonija, Lihenštajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Crna Gora, Holandija, Noverška, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska.

Stipendija iznosi 3.450 eura za tromjesečni period trajanja programa – od oktobra do decembra 2013. godine.

Program ima za cilj:

  • objavljivanje primjera dobre prakse u oblasti savremene nastave i učenja jezika;
  • da se fokusira na širenje i praćenje aktivnosti i dalji razvoj dokumentacije
  • zajedničku promociju oblasti ekspertize ECML-a u obliku elektronskih tematskih zbirki koji se odnose na sljedeće teme: evaluacija i ocjenjivanje, višejezičko obrazovanje, jezik i komunikacione tehnologije u obrazovanju, rano učenje jezika, zapošljavanje i jezik, mobilnost i interkulturalno učenje.

Kandidati treba da imaju diplomu mastera ( ili odgovarajući ekvivalent), te ostale očekivane kvalifikacije, vještine i iskustvo koje obuhvataju iskustvo u nastavi jezika.

Rok za prijavu je 15. avgust 2013. godine!

Detaljnije informacije: European Centre for Modern Languages

(ues.rs.ba)