Rok za prijavu nastavnika je produžen do 5. juna 2015. godine.

Popunjeni formular pošaljite na adresu kate@eihr.org, sa naznakom “Summit Application”.

Više informacija o ljetnoj školi, kao i aplikacioni formular možete pronaći na ovom linku.

(mladi.info)