Rektorska konferencija univerziteta Alpsko-jadranske regije predstavlja mrežu koju čini više od 30 univerziteta i visokih škola u Alpsko-jadranskoj regiji. Osnovana je 1979. godine s ciljem jačanja akademske saradnje i poboljšanja cjelokupnog razvoja u Alpsko-jadranskoj regiji.

Rektorska konferencija univerziteta Alpsko-jadranske regije promovira dijalog među visokoobrazovnim institucijama Alpsko-jadranske regije u području obrazovanja i istraživanja. Također, podupire saradnju nastavnika i studenata u različitim akademskim područjima te surađuje sa renomiranim institucijama Evropske unije u području naučnih istraživanja i u različitim ciklusima sistema visokog obrazovanja, uključujući cjeloživotno učenje, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)