Produžen rok za prijave na A-Lab programe za film, fotografiju i dokumentarni strip!

Zbog izraženog interesa, 'Pravo Ljudski' odlučio je produžiti poziv za A-Lab do 25. jula, 2015. godine.


PravoLjudski logo

Umjetničko-aktivistički laboratorij A-Lab, koji se sastoji od tri programa – film, fotografija i dokumentarni strip, otvoren je za mlade ljude iz Prijedora, Sanskog Mosta, Sarajeva, Širokog Brijega i Trebinja, a održava se u nacionalnom parku Kozara kod Prijedora, od 16. do 23. augusta, 2015. godine.

– Kako razumijemo da je neformalno obrazovanje u umjetničkim disciplinama od koristi i mladima koji već pohađaju više obrazovne institucije u BiH, ovaj put poziv otvaramo za učesnike i učesnice od 18 do 25 godina, navode organizatori.

Na A-Labu, učesnici i učesnice biraju jedan od programa – film, fotografiju ili strip – te pod vodstvom internacionalnih tutora usvajaju praktične osnove svake od umjetnosti, ali i razvijaju svoje projekte koristeći izabranu disciplinu, i surađujući sa učesnicima i učesnicama raznovrsnih gledišta, interesa i kreativnih vizija.

Pored svake od škola, učesnici i učesnice A-Laba uče kako i kojim kanalima mladi umjetnici i umjetnice mogu dijeliti svoju umjetnost sa javnosti, te kako aktivizam, suradnja i kritičko mišljenje utiču na okruženja i situacije koje su dio njihove svakodnevnice.

A-Lab se organizuje uz podršku Američke ambasade u BiH, a cilj programa je poticati suradnju, i povećati vidljivost umjetnika i umjetnica koji dolaze iz konteksta i sredina nezastupljenih kako u kulturnom, tako i u društvenom krajoliku Bosne i Hercegovine.

Sve troškove učešća (putovanje, hrana i smještaj) snose organizatori.

Prijavi se ako:

  • Imaš od 18 do 25 godina;
  • Dolaziš iz Prijedora, Sanskog Mosta, Sarajeva, Širokog Brijega ili Trebinja.

Produženi rok za prijave na A-Lab je 25. juli, 2015. godine.

On-line prijavu, kao i više informacija o svakom od programa na A-Labu možete pronaći na www.pravoljudski.org.

Učešće podrazumijeva obavezno prisustvo na svim radionicama i predavanjima.

Radni jezik programa filma i fotografije je engleski, dok je radni jezik programa stripa B/H/S.

(STUDOMAT.ba)