Otvoren drugi poziv za stipendije u okviru EUROWEB+ mreže

EUROWEB+ je program stipendija Evropske komisije za studente dodiplomskog, master, doktorskog i postdoktorskog studija kao i za akademsko i administrativno osoblje na visokoškolskim institucijama.


euroweb stipendija

Univerziteti ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Banjoj Luci su partneri u mreži i svi studenti, akademsko i administrativno osoblje ovih univerziteta pripadaju ciljnoj grupi 1 (TG1). Studenti ovih univerziteta koji su završili svoj studij kao i studenti drugih Univerziteta iz BiH koji nisu članice mreže pripadaju ciljnoj grupi 2 (TG2) dok studenti koji mogu dokazati svoj status pripadanja ugroženim grupama iz socijalnih ili političkih razloga su ciljna grupa 3 (TG3).

Otvorene pozicije po ciljnim grupama za drugi poziv su:

  • TG1: dodiplomski, master, doktorski postdoktorski studij i akademsko i administrativno osoblje.
  • TG2: master studij.
  • TG3: dodiplomski i master studij.

Na EUROWEB+ mrežu mogu aplicirati državljani iz Evropske Unije (Bugarske, Hrvatske, Finske, Njemačke, Italije, Rumunije, Španije, Švedske i Holandije) i državljani zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Detalji o uslovima i načinu apliciranja dostupni su ovdje.

Aplicira se putem on line aplikacije koju možete pronaći ovdje.

Rok za apliciranje po drugom pozivu je 24.08.2015. godine.

(mladi.info)