Prijavite se za Sarajevo Summer ELSA Law School 2018

Sarajevo Summer ELSA Law School 2018 je peto izdanje sarajevske ljetne pravne škole koja se organizuje u Sarajevu, a koja će da, u periodu od 22. do 29. jula 2018. godine okupi prekon 50 studenata prava iz Evrope. Projekat se realizuje u okviru rada Evropske asocijacije studenata prava (skraćeno ELSA) Bosne i Hercegovine. ELSA BiH je nevladina i neprofitna organizacija vođena od strane studenata prava za studente prava i mlade pravnike sa prostora cijele BiH.


Sarajevo SELS 2018

Rad udruženja ogleda se u organiziranju različitih seminara i konferencija, a zatim i ostalih akademskih aktivnosti poput simulacija suđenja iz oblasti arbitraže, krivice ili ljudskih prava – dok su najznačajnije i studentima najzanimljivije prakse koje ELSA nudi svojim članovima i članicama, a koje se obavljaju u različitih advokatskim kancelarijama, ili u javnim institucijama ili nevladinim organizacijama. ELSA BiH je strukturalno podijeljena na 3 lokalne grupe i to ELSA Mostar, ELSA Sarajevo i ELSA Zenica, dok ELSA Banja Luka i ELSA Tuzla imaju status posmatrača.

Ljetna škola predviđena je da traje 7 dana. Učesnici će imati priliku da tokom svoje sedmodnevne posjete diskutuju o kulturnom naslijeđu uopće, o zaštiti kulturnog naslijeđa u oružanim sukobima i drugim vandrednim okolnostima, i to slušajući eminentne predavače poput Gorčina Dizdara, Mirele Mulalić-Handan, Milana Popadića, Maje Popovac, Helen Walasek, Carolyn Edgerton i Tarika Durmiševića. Pored akademskog dijela, polaznici 5. ljetne škole će, nadalje, imati priliku da sa organizacijskim odborom, upoznaju Sarajevo, istraže njegovu historiju, da posjete Konjic i zabave se uz rafting na rijeci Neretvi.

Projekat se realizuje i implementira uz pomoć i partnerstvo Općine Stari Grad, Općine Centar, a zatim uz podršku i prijateljstvo Hotela Hecco, Misije OSCE-a u BiH, Francuske Ambasade, Networks, Fondacije „Mak Dizdar“ i SENSE Agencije.

Organizacijski odbor Sarajevo SELS-a poziva sve zainteresovane studente i studentice da apliciraju na ljetnu školu slanjem svog  CV-a i Motivacionog pisma na sarajevosls@gmail.com, sa naznakom „Prijava na Poziv“, zaključno sa 30.06.2018. godine. Kotizacija iznosi 60,00KM i pokriva radne materijale, hranu, Gala večeru i certifikat.

(STUDOMAT.ba)