Poziv za dostavu prijava za UNESCO Young Professionals Programme za 2018. godinu

U cilju poboljšanja geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije, rodnog pariteta i podmlađivanja kadra, UNESCO je otvorio konkurs za program Mladi profesionalci za 2018. godinu.


unesco

Kandidati iz Bosne i Hercegovine koji se mogu prijaviti na konkurs treba da zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 1. Da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. Da su zaključno sa 31. decembrom 2018. godine navršili maksimalno 32 godine (odnosno da nisu rođeni prije 1. januara 1986 godine)
 3. Završene masters ili doktorske studije, sa specijalizacijom ili glavnim poljem studiranja iz sljedećih oblasti:
 • Obrazovne nauke;
 • Javne politike;
 • Prirodne i osnovne medicinske nauke;
 • Kulturna baština;
 • Društvene i humanističke nauke;
 • Komunikacije i informacije;
 • Međunarodni odnos i političke nauke;
 • Ekonomija;
 • Međunarodna saradnja i razvoj;
 • Javno  i međunarodno pravo;
 • Poslovna administracija;
 • Finansije;
 • Računovodstvo;
 • Računarske nauke;
 • Upravljanje znanjem i informaciona tehnologija.
 1. Odlično poznavanje engleskog ili francuskog jezika. Poznavanje oba jezika je dodatna prednost.

Pored gore navedenih kriterija, izbor će se vršiti prema osnovnim vrijednostima UNESCO-a: integritetu, profesionalnosti, poštovanju raznolikosti i posvećenosti mandatu UNESCO-a. Prethodno relevantno profesionalno iskustvo može biti dodatna prednost, ali nije osnovni uslov.

Izabrani kandidati će biti radno angažovani ugovorom u trajanju od jedne godine (P1 i P2 nivo), na pozicije koje mogu biti u sjedištu UNESCO-a u Parizu ili u jednoj od područnih kancelarija UNESCO-a. U toku prvih dvanaest mjeseci zaposlenja u okviru Programskog sektora, područne kancelarije ili administrativne službe organizacije, mladim profesionalcima će se pružiti prilika da prošire svoje znanje o UNESCO-u i UN sistemu i da steknu bitna znanja o administraciji UNESCO-a i u poljima iz UNESCO-ve nadležnosti.

Obnavljanje ugovora će zavisiti od detaljne evaluacije rezultata u toku prvih devet mjeseci probnog rada. Kandidati koji zadovolje postavljene standarde dobiće mogućnost produžetka ugovora i time postati stalno zaposleni u UNESCO-u.

Zainteresovani kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • CV kandidata na engleskom jeziku i prevod na jedan od službenih bh jezika
 • Pismo interesa na engleskom jeziku i prevod na jedan od službenih bh jezika
 • Izvod iz matične knjige državljana ne stariji od 6 mjeseci
 • Ovjerenu kopiju magistarske ili doktorske  diplome
 • Potvrdu o poznavanju engleskog i/ili francuskog jezika

Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti  Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 10. jula 2018. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija BiH za UNESCO
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
Sa naznakom: „ Prijava za UNESCO Young Professionals Programme 2018“

Državna komisija BiH za UNESCO će izvršiti predselekciju 15 najuspješnijih kandidata, a koji će biti naknadno obaviješteni o daljem procesu evaluacije koji će voditi sam UNESCO.

(STUDOMAT.ba)