Prijavite se za razmjenu mladih u Turskoj

Opšti cilj kursa je da omladinski lideri i omladinski radnici istražuju, dijele i prilagođavaju alate koji se mogu koristiti za poboljšanje njihovih projekata razmjene mladih.


Program kurseva TIE zasnovan je na prošlim iskustvima učesnika i nudi razne radionice, info-sesije i aktivnosti za poboljšanje prakse razmjene mladih u korišćenju alata i metoda.

Advertisements

TIE je dizajniran u skladu s ciljevima razvijanja kompetencije u dizajniranju i vođenju obrazovnih radionica, istraživanja alata koji podržavaju proces učenja, uključujući brifing i prepoznavanje učenja, istraživanja alata i modela koji se fokusiraju na interkulturalno učenje, te istraživanja na koji način motivisati mlade ljude da se aktivno uključe u sve faze projekta razmjene mladih.

Kandidati koji žele da se prijave na kurs moraju imati najmanje 18. godina. Potrebno je da imaju prethodno stečeno iskustvo ERASMUS +: Mladi u akciji, koje uključuje organizovanje i / ili učestvovanje kao član tima u međunarodnoj razmjeni mladih, oni koji su prijavljeni za finansiranje projekata za razmjenu mladih i čekaju odgovor ili tek namjeravaju da primjene razmjenu mladih i koji dobro poznaju engleski jezik.

Kandidati se mogu prijaviti tako što će popuniti aplikativnu formu na sljedećem linku.

Rok za prijave je do 28. septembra 2020. godine, detaljnije informacije dostupne su ovdje.