Prijavite se za online kurs: Are You(th) Aware?

 Prijavite se za online kurs: Are You(th) Aware?

Ovaj kurs pruža učesnicima siguran prostor za učenje da bolje razumiju temu mira, razviju samosvijest i kompetencije za svoju dobrobit i dobrobit prema mladima sa kojima rade.

Obuka se sastoji od više online radionica zasnovanih na pristupima neformalnog učenja koje imaju za cilj povećati samosvijest omladinskih radnika i lidera u pogledu njihovog ličnog samopouzdanja, samosvijesti, blagostanja.

Obuka treba omogućiti mladima priliku da djeluju kao uzori zdravog načina života za vršnjake. Cilj obuke je i da osigura mladima alate za neformalno učenje koje pomaže njihovoj samosvijesti.

Online alati koji će se koristiti tokom ovog kursa su: Zoom, Jamboard.

Kurs će se održavati od 9. do 11. novembra, od 10:00 do 12:00 i od 15:30 do 17:00. Fakultativne sesije (2. i 3. dana) biće od 9:30 do 10:00.

Za učešće u programu mogu se prijaviti sve zainteresovane mlade osobe i to najkasnije do 18. oktobra 2020. godine. Obrazac za prijavu i detaljniji opis programa nalazi se na linku.

Ajla B.

Ajla B.

Studentica sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Svestrana osoba, a pored prava posebice se interesujem za književnost. Pišem, a moji radovi su nagrađivani, te objavljeni u nekoliko zbornika i časopisa. Zaljubljenik sam u svaki vid umjetnosti, a lično smatram da je "umjetnost - sve što nas okružuje".

Možda te i ovo zanima?