Prijavite se za online kurs: Are You(th) Aware?

Ovaj kurs pruža učesnicima siguran prostor za učenje da bolje razumiju temu mira, razviju samosvijest i kompetencije za svoju dobrobit i dobrobit prema mladima sa kojima rade.


online education and work at home young man in headphones holds pen and looks at laptop sitting at

Obuka se sastoji od više online radionica zasnovanih na pristupima neformalnog učenja koje imaju za cilj povećati samosvijest omladinskih radnika i lidera u pogledu njihovog ličnog samopouzdanja, samosvijesti, blagostanja.

Advertisements

Obuka treba omogućiti mladima priliku da djeluju kao uzori zdravog načina života za vršnjake. Cilj obuke je i da osigura mladima alate za neformalno učenje koje pomaže njihovoj samosvijesti.

Online alati koji će se koristiti tokom ovog kursa su: Zoom, Jamboard.

Advertisements

Kurs će se održavati od 9. do 11. novembra, od 10:00 do 12:00 i od 15:30 do 17:00. Fakultativne sesije (2. i 3. dana) biće od 9:30 do 10:00.

Za učešće u programu mogu se prijaviti sve zainteresovane mlade osobe i to najkasnije do 18. oktobra 2020. godine. Obrazac za prijavu i detaljniji opis programa nalazi se na linku.