Prijavite se na Univerzitetski forum Evropskog parlamenta mladih!

Univerzitetski forum je jednodnevni događaj baziran na simulaciji Evropskog parlamenta u organizaciji Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini.


EYP BiH
EYP BiH

Održavanje Univerzitetskog foruma predviđen je u decembru za studente u Sarajevu gdje će im ponuditi mogućnost da spoznaju strukturu i osnovu funkcionisanja Evropskog parlamenta. Univerzitetski forumi imaju za cilj da podstaknu učesnike na kritičko razmišljanje i razviju njihove retoričke i debatantske vještine kroz rasprave i izrade rezolucija kroz timski rad o domaćim i evropskim pitanjima.

Projekat je finasiran od strane Evropske unije, implementiran od strane agencija UNDP i UNDPA, i podržan od strane OSCE i Konrad Adenauer Stiftung.

Službeni jezik Univerzitetskog foruma je engleski čime se želi podstaći razvijanje vještina javnog govora i debatiranja kod studenata. Učesnici mogu biti starosti od 18 do 23 godina prema pravilima organizacije European Youth Parliament sa sjedištem u Berlinu. Učesnici bi na osnovu kriterija organizatora prolazili kroz proces aplikacije, selekcije, edukacije i konačno učestvovanja na Univerzitetskom forumu.

Univerzitetski forum u Sarajevu će se održati 19. i 20. decembra 2015. godine. Aplikacije koja se nalaze na zvaničnoj  stranici organizacije  www.eyp.ba/university-forum/ i zvanično će se zatvoriti 29. novembra u 23:59 sati.

Evropski parlament mladih u BiH (EYP BiH) je osnovan 2013. godine kao dio mreže neprofitnih i nevladinih organizacija u 41 zemlji Evrope. Najznačajniji cilj organizacije je podstaći razmišljanje o aktuelnim socijalnim, i kulturnim problemima, kao i promocija demokratskih vrijednosti i utjecaj na mlade kroz neformalne i inovativne edukacijske metode.

Više informacija o organizaciji pogledajte na  www.eyp.ba ili na zvaničnoj Facebook stranici.

(STUDOMAT.ba)