Prijavite se na trening: Multimedijalna produkcija i online aktivizam

Fondacija Mediacentar Sarajevo, Civil Rights Defenders i AD program BiH pozivaju aktivistice i aktiviste iz BiH da učestvuju na treningu "AntiDiskriminacija.Online" - multimedijalna produkcija i online aktivizam.


online aktivizam 2

Fondacija Mediacentar Sarajevo, Civil Rights Defenders i AD program BiH pozivaju aktivistice i aktiviste iz BiH da učestvuju na treningu “AntiDiskriminacija.Online” – multimedijalna produkcija i online aktivizam.

Trening se organizuje od 21. do 27.10.2013. godine u Mediacentru Sarajevo.

Pravo učešća imaju aktivistice/i nevladinih organizacija i inicijativa koji imaju najmanje 2 godine iskustva na polju anti-diskriminacije i zaštite ljudskih prava, te osnove kompjuterske pismenosti. Trening aktivistima nudi priliku da savladaju osnove multimedijalne produkcije, unaprijede web platforme svojih organizacija, kreiraju novi sadržaj i upoznaju druge sa onim što rade.

Zbog čega da se prijavim?

Trening će vam pomoći da savladate osnove multimedijalne produkcije, razvijete web platforme svoje organizacije, naučite da sami producirate sadržaje za svoje stranice/profile. Također, trening će vam dati korisne, praktične uvide u društvene mreže i kako ih možete koristiti za svoj aktivizam.

Naučit ćete da pišete, fotografišete, snimate, montirate za web; kako da preko Facebook-a, Youtube-a, Twitter-a pošaljete poruku svojoj ciljnoj grupi.

Trening je isključivo praktičan – sami, ili u manjim timovima, primjenjujete instrukcije trenerskog tima: pišete, fotografišete, snimate i montirate svoje sadržaje i predstavljate ih svojoj publici.

Rad u grupi će vam omogućiti da razvijete online strategiju za svoju organizaciju, kao i da razmjenite iskustva sa drugim aktivistima/cama širom BiH.

Kako da se prijavim?

Potrebno je da popunite online aplikacioni formular najkasnije do 15.10.2013. godine.

Za sve dodatne informacije, pišite na: kontakt@media.ba ili nazovite na broj 033/715-840

Troškovi učešća na treningu su pokriveni. Troškovi puta i smještaja za osobe van Sarajeva su pokriveni.

(media.ba)