Agencija Evropske unije za osnovna prava (FRA) objavila je poziv za:

  • Pripravnički staž u agenciji – program koji je namijenjen studentima/kinjama koji su nedavno diplomirali/e, kao i onima koji su – u okviru cjeloživotnog učenja – na početku nove profesionalne karijere.
  • Pripravnički staž u agenciji za pripadnike/ce romske populacije (Roma Internship programme) –  program koji je namijenjen studentima/kinjama romskog porijekla koji su nedavno diplomirali/e, kao i onima koji su – u okviru cjeloživotnog učenja – na početku nove profesionalne karijere.

Rok za prijave na oba programa je 28. april 2017. godine. Pripravnici/e moraju biti državljani država članica EU ili država kandidata ili potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Pročitajte više o programima pripravničkog staža Agencije Evropske unije za osnovna prava na njihovoj službenoj web stranici.

(EU Info)

 

Prethodni članakRS: Za hiljadu stipendija planirano 1,97 miliona KM
Naredni članakFraze koje je mudro izbjegavati u radnom okruženju

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.