Pozivaju se zainteresovani kandidati da se pridruže “Microsoft Innovative Educator” (MIE) programu.


Program je kreiran da prepozna globalne vizije kod predavača koji koriste tehnologiju za postizanje efektivnijeg i boljeg učenja, kao i rezultata.

Ciljevi su:

  • privlačenje javnosti i promocija programa na društvenim mrežama;
  • profesionalan razvoj i razvoj karijere;
  • razmjena ekspertize sa predavačima
  • prezentacija webinara (EduCast);
  • učestvovanje u fokus grupama uz pružanje povratnih informacija;
  • dijeljenje strasti prema Microsoft-u;
  • testiranje novih proizvoda u beta formi;
  • izgradnja kapaciteta obrazovanja kroz treninge.

Rok za prijavu je 30. oktobar 2015. godine. Više informacija na: www.aka.ms/educast.

(Mladi info)