Pridružite se programu “Microsoft Innovative Educator” (MIE)

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se pridruže “Microsoft Innovative Educator” (MIE) programu.


The Microsoft Innovative Educator MIE Expert program

Program je kreiran da prepozna globalne vizije kod predavača koji koriste tehnologiju za postizanje efektivnijeg i boljeg učenja, kao i rezultata.

Ciljevi su:

  • privlačenje javnosti i promocija programa na društvenim mrežama;
  • profesionalan razvoj i razvoj karijere;
  • razmjena ekspertize sa predavačima
  • prezentacija webinara (EduCast);
  • učestvovanje u fokus grupama uz pružanje povratnih informacija;
  • dijeljenje strasti prema Microsoft-u;
  • testiranje novih proizvoda u beta formi;
  • izgradnja kapaciteta obrazovanja kroz treninge.

Rok za prijavu je 30. oktobar 2015. godine. Više informacija na: www.aka.ms/educast.

(Mladi info)