Predsjednik Studentskog zbora SVEMO: Studenti u prošloj akademskoj godini uštedjeli pola miliona maraka

Dok su na Sveučilištu u Mostaru u toku zadnje pripreme za studentske izbore koji će se održati u srijedu, 12. novembra, još uvijek aktualni predsjednik Studentskog zbora Vedran Biokšić u razgovoru za internet portal Pogled.ba otkrio je koliko to jedan predstavnik studenata zapravo može učiniti za studente. Biokšić je u jednogodišnjem mandatu studentima Sveučilišta u Mostaru uštedio pola miliona maraka.


Foto: Pogled.ba
Foto: Pogled.ba

Dok su na Sveučilištu u Mostaru u toku zadnje pripreme za studentske izbore koji će se održati u srijedu, 12. novembra, još uvijek aktualni predsjednik Studentskog zbora Vedran Biokšić u razgovoru za internet portal Pogled.ba otkrio je koliko to jedan predstavnik studenata zapravo može učiniti za studente. Biokšić je u jednogodišnjem mandatu studentima Sveučilišta u Mostaru uštedio pola miliona maraka.

– Upravo zbog ove računice, ne može se reći da studentski izbori nisu važni. Pola miliona maraka znači da se može utjecati na neke stvari, reagirati i sve dogovoriti, kazao je Biokšić.

Kako je uspio uštedjeti pola miliona, pročitajte u nastavku razgovora novinara portala Pogled.ba s ovim budućim politologom. Intervju prenosimo u cjelosti.

[divider]

Kako je prošla Vaša godina mandata na mjestu predsjednika Studentskog zbora, kakvi su dojmovi, i kako je bilo biti predsjednik Studentskog zbora?

Jako je velika i odgovorna zadaća biti predsjednik Studentskog zbora s obzirom na kompleksnost situacije i Sveučilišta i države u kojoj živimo. Moraju se štititi prava i interesi studenata, zastupati njih i njihova prava. Posebno je teška materijalna situacija nekih studenata, dok s druge strane imamo tešku privrednu i političku situaciju koja uvjetuje to da su visoke školarine i teški uslovi studiranja. Uvijek se moraju tražiti neka kompromisna rješenja koja bi zadovoljila obje strane, a tu se uključuju i neki treći akteri koji se moraju zadovoljiti.

Kako ste Vi finansijski pomogli studentima u protekloj godini? Što ste to napravili?

Iznimno bitna stvar je biranje studentskih predstavnika. Jako me ljuti kada neko kaže da studentski izbori nisu bitni, s obzirom da je prethodnih godina znala biti mala izlaznost. Na Filozofskom fakultetu kroz proteklih godinu dana izlobirali smo da se studenti u teškoj materijalnoj situaciji oslobode plaćanja školarine, gdje je njih desetero oslobođeno plaćanja za cijelu godinu, dok je njih 20 oslobođeno plaćanja školarine za jedan semestar. Uz njih, oslobođeni su plaćanja školarine i studenti s invalidnošću kojima smo uštedjeli 36 tisuća maraka.

S obzirom na tešku situaciju, Filozofski fakultet je donio odluku da se svi koji imaju prosjek 4,5 i više oslobode plaćanja školarine u sljedećoj godini. Kako je dosad praksa bila da se oslobađaju plaćanja školarine studenti s prosjekom 4,0, u dogovoru s vodstvom fakulteta uspjeli smo odgoditi odluku za godinu dana jer studenti s njom nisu bili upoznati. Broj takvih studenata je oko 60, dakle studentima smo uštedjeli dodatnih 80 hiljada maraka. Tu zaista moram istaći odličnu saradnju s dekanom Filozofskog fakulteta Zoranom Tomićem koji je studentima izašao u susret i na kraju oštetio fakultet, ali pomogao studentima.

Ranijih godina studenti Sveučilišta nisu mogli aplicirati za nagrade Federalnog ministarstva za najbolje studente što se na našu reakciju promijenilo. Ove godine najbolji studenti fakulteta su mogli aplicirati i time smo studentima uštedjeli dodatnih 20 hiljada maraka.

Kao predsjednik Studentskog zbora, ne mogu ulaziti u rad drugih fakulteta, nego samo ondje gdje sam izabran. Svaki fakultet ima svog predstavnika studenata.

Gotovo hiljadu studenata Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti zbog nedostatka prostora u Kampusu u Mostaru prebačeno je u prostorije fakulteta u Rodoč. Nakon razgovora s dekanom Marijom Vasiljem, postigli smo dogovor da fakultet subvencionira plaćanje gradskog prijevoza. Kad se pomnoži mjesečna subvencija fakulteta za prijevoz studenata i brojem mjeseci, dolazi se do računice da smo studentima uštedjeli više od 150 hiljada maraka. I u ovom slučaju, odluka je donesena na štetu fakulteta koji ima velike probleme s finansiranjem, što je zapravo politički i državni problem, jer je ulaganje u obrazovanje jako zapostavljeno.

Ono što me posebno raduje je pokretanje besplatnih kurseva za studente koje smo pokrenuli s prethodnim predsjednikom Studentskog zbora Vedranom Arapovićem, a koje smo nastavili i ove godine. Kurseve jezika pohađalo je oko hiljadu studenata. Kad uzmemo u obzir da je inače prosječna cijena jednog nivoa kursa 250 maraka, dolazimo do još jedne računice gdje smo studentima uštedjeli 250 hiljada maraka, a oni su obogatili svoje znanje besplatno.

Zbrojem ovih ušteda dolazimo do brojke od pola miliona maraka koje smo pomogli uštedjeti studentima.

Kako biste ocijenili rad Studentskog zbora u proteklih godinu dana?

Ocijenio bih ga vrlo dobrim. Naravno, mi mladi ljudi nikad ne smijemo reći da smo prezadovoljni jer uvijek može biti bolje. Međutim, napravljen je veliki napredak na kursevima, povećan je sadržaj na Danima Studentskog zbora, radili smo i humanitarne akcije za poplave koje su zadesile Bosnu u ovoj godini. Moglo je naravno biti još bolje, ali kad se sve zbroji, godina je bila pozitivna i jako dobra. Napravljeni su neki standardi koji će se morati pratiti i sljedećih godina.

Studentski izbori

Još uvijek teku kandidature za studentske izbore. Kandidirati se mogu svi studenti Sveučilišta u Mostaru. Drago mi je da je napokon poraslo zanimanje za studentske izbore. Kad se izaberu predsjednici i dopredsjednici na fakultetima, onda će biti izabran novi predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.

Mislite li da Vam je aktivno sudjelovanje ranijih godina i zadnja godina na mjestu predsjednika otvorila vrata za budućnost?

Predsjednik Studentskog zbora mora imati širok spektar znanja i iskustva. Mora se razumjeti i u sportske aktivnosti i događanja, u zabavu, kulturu, zakon o obrazovanju, zakon o bolonjskom procesu, o studentskim razmjenama, mora znati pregovarati, imati menadžerske sposobnosti i odnose s javnošću. Neke od ovih vještina sam već imao prije ulaska u Studentski zbor, a neke sam naučio kroz rad u Studentskom zboru. Smatram da mi je iskustvo koje sam tu stekao velika referenca koja će mi poslužiti u budućnosti, u životu općenito, a isto tako i u pronalasku posla.

[divider]

> Facebook: Sveučilište u Mostaru – pratite aktuelnosti s vašeg Sveučilišta!

[divider]

(Pogled.ba)