Prednost  obrazovanja na slovenačkim visokim školama

Mnoge evropske zemlje imaju nedostatak kvalifikovanih stručnjaka. Za svakog maturanta ova informacija je značajna, jer ona pokazuje da diplomac visoke stručne škole statistički ima zagarantovano pristojno radno mjesto i razvoj u karijeri.


01

Osim sticanja struke same po sebi, diplomci slovenačkih univerziteta i visokih škola tokom studija savladaju i strane jezike i učestvuju u programima međunarodne razmjene. Tako kvalitetna obuka dozvoljava diplomcima, da biraju gdje žele da nastave karijeru, u Sloveniji, ili u drugim evropskim zemljama. Mnogi se vraćaju kući sa europskom diplomom, visokim nivoom znanja i dosta novih kontakta.

Ako vas interesira kvalitetno obrazovanje, preporučujemo vam da obratite pažnju i na slovenačke visoke škole.

Prednost  obrazovanja na slovenačkim visokim školama

Kako smo naveli, obrazovanje dobijeno  u Sloveniji cijenjeno je u mnogim zemljama svijeta. Pri tome slovenačke visoke škole imaju svoje specifičnosti i prednosti.

Maturanti upisuju visoku školu nakon završetka srednje škole i uspešnog polaganja maturskog ispita – mature. Ovdje je obrazovni proces maksimalno usmjeren ka praksi, kojoj je posvećeno 40% programa (800 sati godišnje)! Baza za praksu su lokalna preduzeća, i time studenti završavaju školovanje već u osnovi pripremljeni za realan posao i nije im potrebna dodatna obuka ili dugo stažiranje. Često poslije završetka obrazovanja studenti nastave da rade u preduzećima gdje su imali praksu.

Školovanje traje 2 godine (4 semestra) i završava se odbranom diplomskog rada.

Napominjemo da je Slovenija sklopila obostrani ugovor sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Srbijom i Crnom Gorom, koji omogućava studentima ovih zemalja besplatno studiranje. To znači, da student i njegova porodica moraju samo da obezbijede njegov smještaj u Sloveniji. Svi strani studenti imaju posebne popuste na hranu i prevoz, imaju pravo da rade i studiraju, a dobijaju i boravišnu dozvolu na osnovu studija.

Za svakog ponešto: programi slovenačkih visokih škola

U Sloveniji postoji 47 visokih škola u različitim dijelovima zemlje. Svake godine ih upisuje preko 10 hiljada maturanata. Na raspolaganju imaju 155 studijskih programa, od ekonomije do robotike, pri tome su najpopularnije tehničke struke, kao i smjerovi vezani za IT i turizam.

Programi velnesa, turizma, ugostiteljstva su sve popularniji. Diplomci ovih smjerova lako pronalaze posao kako u Sloveniji, tako i u celom svijetu, zahvaljujući dobijenoj visokoj kvalifikaciji u osnovnoj struci i znanju minimalno dva strana jezika.

Diploma smjera geotehnologija i rudarstvo sigurno će obezbijediti zaposlenje, jer ova oblast stalno ima deficit kadra. Takva je i situacija sa stručnjacima u oblasti aviomehanike, elektronike, mehatronike i mašinstva.

Da biste dobili detaljne informacije o visokim školama u Sloveniji i njihovim programima, obratite se stručnjacima  kompanije 2TM – oni su spremni da vam pruže detaljno savetovanje!