Pravo, medicina i pedagogija u RS i dalje privatno, ali uz strožije kriterijume

Studijski programi medicine, prava i pedagoških zanimanja ostaju na privatnim fakultetima, potvrđeno je amandmanom koji je usvojen Strategijom razvoja obrazovanja za period 2016-2021.


vlada rs

– Biće pooštreni kriterijumi za osnivanje, akreditaciju i licenciranje studijskih programa medicine, prava i pedagoških zanimanja, glasi amandman koji je usvojen strategijom i čime je stavljena tačka na prvobitni prijedlog da se ukinu ova tri obrazovna profila na visokoškolskim ustanovama u privatnom vlasništvu u RS.

Ostaje, dakle, mogućnost upisa na ove navedene studijske programe na privatnim visokoškolskim ustanovama, a pooštreni kriterijumi za njihovo osnivanje biće propisani zakonom i podzakonskim aktima.

Jer, novi Zakon o visokom obrazovanju će, kako naglašavaju u Ministarstvu prosvjete i kulture RS, biti u potpunosti usklađen sa strategijom, koju su poslanici Narodne skupštine RS u konačnici i usvojili.

Navedenim amandmanom, takođe, djelovalo se na inicijativu iz Prijedloga dokumenta da se “na privatnim visokoškolskim ustanovama ne mogu organizovati studijski programi za medicinska, pravna i pedagoška zanimanja”, a što je izazvalo burne i višemjesečne reakcije jednog dijela akademske zajednice.

Radovan Klincov, direktor Univerziteta za poslovne studije, izjavio je za “Nezavisne” da je na ovaj način Ministarstvo prosvjete i kulture RS uvažilo stav Rektorske konferencije RS.

– Jasno je da će ipak kvalitet biti mjerilo i za upis na fakultete u državnom i privatnom vlasništvu, a ne priroda vlasništva, i to i jeste ono što smo tražili. Kvalitet i jeste jedini i pravi parametar, istakao je Klincov.

Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predsjedavajući Rektorske konferencije u RS, podsjeća da je veoma važna saradnja referentnih klinika sa fakultetima. Odnosno, ona mora postojati kada se realizuje studij medicine na privatnim fakultetima i to kao jedan od osnovnih kriterija.

Od 19 amandmana ukupno, iz oblasti visokog obrazovanja usvojena su dva, a prvi se odnosi na strateški cilj, odnosno unapređivanje organizacione strukture i kvaliteta visokog obrazovanja.

– Univerzitet, kao jedna od vrsta visokoškolskih ustanova, izvodi akademske studije sva tri ciklusa studija, a može izvoditi strukovne studije prvog ciklusa. Visoka škola izvodi strukovne i akademske studije prvog ciklusa, pojašnjeno je iz Ministarstva.

Za razliku od prihvaćenog amandmana, Prijedlogom strategije nije bilo predviđeno da visoka škola može izvoditi akademske studijske programe, ali je bilo predviđeno da Univerzitet i visoka škola mogu izvoditi i prvi i drugi ciklus strukovnih studija.

(Nezavisne novine)