Praktično znanje iznad svega: Studentskom praksom do sticanja vještina i lakšeg zaposlenja

Studentska praksa je jako važna i njome treba da budu obuhvaćeni gotovo svi studenti.


studenti rs praksa
Foto: Srna

Studentska praksa u pravosudnim institucijama u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Trebinju i Sarajevu pokazala je dobre rezultate jer omogućava znanje, vještine i lakše zaposlenje, konstatovano je na sastanku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali profesori i studenti Pravnog fakulteta, predstavnici šest pravosudnih institucija iz Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Bijeljine i Trebinja, kao i neprofitne organizacije Nacionalni centar za državne sudove, Kancelarija u BiH.

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković rekao je novinarima da već pet godina organizuju studentsku praksu sa okružnim i osnovnim sudovima u Istočnom Sarajevu i Bijeljini, koja je proširena i obogaćena.

On je naveo da je nosilac projekta Nacionalni centar za državne sudove, Kancelarija u BiH, u okviru čijeg sporazuma učestvuje 35 pravosudnih institucija i udruženja iz Republike Srpske i Federacije BiH.

Marković je rekao da je u okviru projekta praksu prošlo oko 60 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a koja će biti nastavljena.

Prema njegovim riječima, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisao je nedavno sporazum sa osnovnim i okružnim sudovima i tužilaštvom u Trebinju, jer žele da praksu prošire na taj dio Republike Srpske.

 – Studentska praksa je jako važna i njome treba da budu obuhvaćeni gotovo svi studenti Pravnog fakulteta. Važno je da oni teorijski dio povežu sa praksom i vide kako pravosudne institucije funkcionišu i kako se zakoni primjenjuju, te kroz praksu, dok su studenti, preporuče budućim poslodavcima, naveo je Marković i dodao da praksa studentima poslije diplomiranja otvara prostor za brzo zaposlenje.

Marković je rekao da su u praksu uključeni studenti treće i četvrte godine koji su slušali predmete iz oblasti građanskog i krivičnog prava, a uskoro će biti uključeni studenti u praksu koja je u vezi u sa upravnim sporovima.

Predstavnik Nacionalnog centra za državne sudove, Kancelarija BiH, Nenad Galić rekao je da ova organizacija već pet godina realizuje projekat sa šest javnih pravnih fakulteta u BiH, a od prošle godine osam javnih fakulteta s ciljem unapređenja metodologija i oblika praktične nastave za studente.

On je dodao da su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu imali priliku da prođu strukturisanu praksu i razmijene iskustava sa sudijama, tužiocima kao mentorima u Osnovnom sudu u Sokocu, Okružnom sudu Istočno Sarajevo, te Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo.

 – To je dobra prilika da se praktična znanja i vještine unapređuju. Vrijednost projekta jeste jačanje kapaciteta studenata da djeluju kao buduće sudije, tužioci, advokati u pravosudnom sistemu BiH, ali i promocija dobre prakse i saradnje između pravnih fakulteta i pravosuđa, istakao je Galić.

Sekretar Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu Neven Kramer rekao je da su ponosni što su u projektu već godinu dana i da je praksu prošlo 50 studenata kroz dva mjeseca.

Student četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Nikola Čorlija rekao je da im je studentska praksa veoma značila.