Poziv za učestvovan​je u treningu pisanja projektnih aplikacija za Erasmus+

Organizacija IPAK-Mladost gradi budućnost u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert Stiftung organizira bazični trening o programu Erasmus + namjenjen omladinskim liderima, predstavnicima institucija koje se bave pitanjima mladih, volonterima, predstavnicima omladinskih i drugih civilnih organizacija s ciljem usvajanja znanja neophodnih za korištenje programa i ključnih akcija otvorenih za Bosnu i Herecegovinu u periodu od 2014 do 2020 godine.


Erasmus banner

Organizacija IPAK-Mladost gradi budućnost u saradnji sa fondacijom «Friedrich Ebert Stiftung»  organizira bazični trening o programu Erasmus + namjenjen omladinskim liderima, predstavnicima institucija koje se bave pitanjima mladih, volonterima, predstavnicima omladinskih i drugih civilnih organizacija s ciljem usvajanja znanja neophodnih za korištenje programa i ključnih akcija otvorenih za Bosnu i Herecegovinu u periodu od 2014 do 2020 godine.

PROGRAM ERASMUS PLUS / E

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Program „Erasmus +“ je najveći program namjenjen mladima cijele Europe  koji se realizira od 1. januara 2014. do 31.  decembra 2020. godine. Ukupan budžet programa iznosi 14,7  milijardi eura. Omladinska komponenta „Erasmus +“ podstiče angažovanje mladih sa uskraćenim prilikama i obuhvata mlade u dobi od 13 do 30 godina. Program nudi mogućnost mladima, te ostalim akterima da postignu mobilnost i aktivno učestvuju u izgradnji Evrope. Cilj je doprinijeti izgradnji “Evrope znanja” i stvoriti evropsku arenu za saradnju na razvoju politike za mlade, na osnovu neformalnog obrazovanja. Tu se podstiče koncept doživotnog učenja i razvoj vještina i sposobnosti, čime se promoviše aktivno građansko učešće.

CILJEVI TRENINGA

Kroz prethodne planirane treninge i obuke cilj je bio stručno unaprijediti znanje i vještine mladih u BiH kako bi postali ravnopravni konkurenti pri učešću na konkursima programa „Mladi u akciji“.

Cilj treninga fokusiran na novi program «Erasmus +» je unapređivanje znanja, veština i motivacije mladih, omladinskih organizacija i institucija koje se bave mladima u lokalnim sredinama za uspešnu realizaciju projekata u okviru programa „Erasmus Plus“ Evropske Unije.

Ovaj tip treninga se u Bosni i Hercegovini i Srbiji pokazao kao jedan od najuspešnijih aktivnosti u pripremi organizacija i instutucija koje se bave mladima za učešće u programima za mlade u EU. Ovi lokalni treninzi/obuke pružaju unapređivanje znanja, veština i motivacije mladih u lokalnim sredinama za uspešno uključenje u program „Erasmus plus“.

UČESNICI TRENINGA

Predstvanik/ca omladinskih organizacija, organizacija i institucija vlasti BiH, koje se bave pitanjima mladih.

TERMIN I MJESTO ODRŽAVANJA TRENINGA

Trening: 21.-23.11.2014.  Dolazak planiran za 20.11.2014. u vecernjim satima, ili ranim jutarnjim 21.11.2014.

Mjesto: Internacionalni omladinski centar IPAK-SHL, Križevići, Zvornik

Obuke će voditi treneri/ce Trenerskog tima Erazmus + Srbija i multiplikatori programa E+.

Učesnicima će biti pokriveni troškovi smještaja, ishrane (2 puna pansiona), osvježenja i materijala.

50 % troškova puta snose učesnici.

PRIJAVA NA TRENING

Za učešće na treningu potrebno je ispuniti formular (za prijavne formulare kontaktirajte organizatore putem e-maila: ipak@ipak-mgb.ba) i poslati najkasnije do 02. novembra 2014.godine. Prijave se mogu slati elektronskim putem na e-mail pavlina@ipak-mgb.ba ili faksom na broj: 035 299 028call skype logo035 299 028. Broj učesnika/ca je ograničen!

KONTAKT

Za dodatna pitanja molimo Vas da kontaktirate Udruženje IPAK-MGB ili Fondaciju Friedrich Ebert Stiftung.

Udruženje IPAK –Mladost gradi budućnost
Inžinjerijskih brigada bb VIII/1,
75000 Tuzla, BiH,
Tel: 035 299 027call skype logo035 299 027;
Fax: 035 299 028;
e-mail: pavlina@ipak-mgb.ba

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH
Kupreška 20
71000 Sarajevo
Tel.: ++387 33 722 010call skype logo+387 33 722 010
Fax: ++387 33 613 505
e-mail: nermin.kujovic@fes.ba

(mladi.info)